Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Extra bolagsstämma i Fortnox den 10 januari 2018 ställs in

11:01 / 15 December 2017 Fortnox Press release

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018.

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018.
Detta med anledning av Olof Hallrups eget begärda utträde ur Fortnox styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox AB, 070 486 17 18

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 11.00 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/