Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox lanserar nytt säljstödssystem för småföretagare

08:30 / 4 December 2017 Fortnox Press release

Fortnox och Upsales Nordic AB har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal där Fortnox kommer att erbjuda Sveriges alla småföretagare ett av de modernaste säljstödssystemen på marknaden. Den nya molnbaserade tjänsten kommer att vara fullt integrerad med Fortnox plattform och lanseras under 2018.

För småföretagare är framgångsrik kundbearbetning och försäljning helt avgörande. Statistik från Tillväxtverket påvisar att ett av fyra nystartade småföretag avvecklar verksamheten inom tre år. Den vanligaste orsaken är att arbetsbelastningen blir för stor. Att skapa lönsamma relationer till lojala kunder och göra jobbet mer strukturerat och tidseffektivt blir därmed allt viktigare. Ett bra stöd i detta arbete är att använda ett s.k. CRM-system, Customer Relationship Management.

- Nu förenklar vi för fler kunder att kunna växa! Vi har med Upsales hittat en mycket prisvärd och funktionsrik lösning för säljstöd. Dessutom får den mycket gott betyg av användarna. När vi nu integrerar säljstödssystemet i Fortnox plattform kan vi erbjuda en ännu starkare lösning, där företagaren får möjlighet att kontrollera hela sin affär, från första kontakt till betald faktura, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

Fortnox CRM ger redan från start småföretagarna en möjlighet att växa med säljstödssystemet, som öppnar upp för valbarhet av funktionalitet och tilläggstjänster i takt med verksamhetens utveckling.

- På Upsales ser vi mycket fram emot det här samarbetet. Vi har under lång tid drivit den digitala utvecklingen inom marknadsföring och försäljning, på samma sätt som Fortnox gör inom molnbaserade redovisningstjänster. Alla vet hur avgörande försäljningen är, inte minst i en mindre organisation. Med Fortnox får företagaren koll på fakturering och bokföring av det som är sålt, men också på kommande försäljning och bearbetning, säger Johan Nilsson, VD Upsales International.

Med 191 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/