Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Automatiserad tjänstepension från Fortnox

Fortnox lanserar tillsammans med SPP en automatiserad tjänstepensionslösning för småföretag. Fortnox Tjänstepension är unik i sitt slag då den ska...

11:01 / 3 Dec Fortnox Press release

Olof Hallrup invald i Fortnox styrelse

Vid Fortnox extra bolagsstämma 16 november 2018 valdes Olof Hallrup in i styrelsen. Den nya styrelsen består av fem ledamöter.
Den extra bola...

14:15 / 16 Nov Fortnox Press release

Förslag till ny styrelse

First Kraft AB föreslår att Olof Hallrup väljs in som styrelseledamot och att styrelsen i Fortnox AB därmed består av följande fem styrelseledamöt...

08:30 / 13 Nov Fortnox Press release

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) kallas härmed, efter begäran av First Kraft AB som äger mer än 10 procent av samtliga aktier...

17:00 / 25 Oct Fortnox Press release

Valberedning inför Fortnox årsstämma 2019

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2018, i enlighet med beslut vid årsstämman...

08:30 / 25 Oct Fortnox Press release

Ännu ett starkt kvartal för Fortnox

Fortnox redovisar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet om 32,4 Mkr, jämfört med 22,0 Mkr samma period föregående år. Nettoomsättningen ...

08:30 / 24 Oct Fortnox Press release

Starkt andra kvartal med lönsam tillväxt

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 24,7...

08:30 / 22 Aug Fortnox Press release

Fortnox bygger för framtiden

Fortnox AB har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget ArtOn24 AB, som kommer att bygga ytterligare ett kontorshus för Fortnox. Det nya huset byg...

08:30 / 4 Jun Fortnox Press release

Fortnox rekryterar två nya toppchefer

Fortnox AB har anställt Johanna Arvung, från Svenssons i Lammhult, som ny Chief Customer Officer samt internrekryterat nuvarande affärsutvecklaren...

08:50 / 18 May Fortnox Press release

Stark inledning på 2018

Fortnox första kvartal 2018 kännetecknades av stark tillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 32,6 procent till 81,7 Mkr och rö...

08:30 / 24 Apr Fortnox Press release

Beslut av årsstämman i Fortnox AB

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad
Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar sam...

18:10 / 21 Mar Fortnox Press release

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469-6291, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 mars 2018 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollg...

15:24 / 19 Feb Fortnox Press release