Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn 

Fortnox

Olof Hallrup invald i Fortnox styrelse

14:15 / 16 November 2018 Fortnox Press release

Vid Fortnox extra bolagsstämma 16 november 2018 valdes Olof Hallrup in i styrelsen. Den nya styrelsen består av fem ledamöter.

Den extra bolagsstämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter med en ledamot. Antalet ordinarie styrelseledamöter ska alltså uppgå till fem, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Vidare valdes Olof Hallrup in som ny ledamot i styrelsen.

Styrelsen består således av Anna Frick, Andreas Kemi, Trond Dale, Kerstin Sundberg och Olof Hallrup för tiden intill nästa årsstämma.
Bolagsstämman hade sammankallats på begäran av First Kraft AB, som äger mer än tio procent av samtliga aktier i Fortnox.
För ytterligare information, kontakta Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox AB, andreas.kemi@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/