Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Automatiserad tjänstepension från Fortnox

11:01 / 3 December 2018 Fortnox Press release

Fortnox lanserar tillsammans med SPP en automatiserad tjänstepensionslösning för småföretag. Fortnox Tjänstepension är unik i sitt slag då den skalar bort flera steg ur den manuella hanteringen.

Fortnox Tjänstepension innebär att små företag kan teckna tjänstepensionsförsäkring till en fast och låg månadsavgift. I och med att lösningen är digital och ihopkopplad med företagets bokförings- och lönedata kan alla förändringar som sker i företagets anställningar automatiskt signaleras in i pensionslösningen. Företaget behöver alltså inte längre avsätta personella resurser för att sköta några av dessa steg.  

- Det här är faktiskt banbrytande. Genom att koppla ihop rätt data med rätt område så skapar vi en automatiserad tjänstepension som alltid är aktuell, alltid pålitlig. Det finns liknande digitala lösningar för de stora företagen idag, men ingenting för småföretag. Nu tar vi tillsammans med Småföretagar-Sverige ett nytt steg i digitaliseringen, säger Åsa Andersson, vd Fortnox Försäkringar.

Utan manuell hantering av uppgifterna blir det betydligt enklare och mindre tidsödande för företagaren att hantera pensionslösningen. Den anställda får dessutom en tydligare bild av sin aktuella försäkring. Fortnox har också optimerat förutsättningarna för den anställda att få ut mer i pension. Istället för försäkringsavgift betalar arbetsgivaren en lägre fast avgift på månadsbasis. Detta innebär att den enskilda anställda får mer ut av sina pensionspengar för egen del. Sett över en längre tidsperiod som ett vanligt pensionssparande brukar röra sig om, kan det handla om runt en miljon kronor.  

Samsyn kring transparens för kunden
Valet av SPP som försäkringsbolag och partner för lösningen föll sig naturligt:  

- SPP är digitalt mogna och vi har en samsyn på hur vi vill förändra hanteringen av tjänstepensioner. Framförallt handlar det om att vi vill se kunden i centrum på ett helt annat sätt och ha en högre transparens än det traditionellt varit i branschen. SPP har dessutom hållbarhet högt på agendan, och det är en viktig parameter, säger Åsa Andersson.

Fortnox Tjänstepension kommer att finnas tillgänglig i början av 2019.  

- Det finns en efterfrågan på nya lösningar inom det här området, så det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder det här. Vi börjar i liten skala men satsar på att göra Fortnox Tjänstepension tillgänglig för så många som möjligt under året, säger Åsa Andersson.

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/