Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox bygger för framtiden

08:30 / 4 June 2018 Fortnox Press release

Fortnox AB har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget ArtOn24 AB, som kommer att bygga ytterligare ett kontorshus för Fortnox. Det nya huset byggs bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö och länkas samman genom en inglasad passage. Kontorsytan i det nya huset kommer bli drygt 5100 kvadratmeter, fördelat på 8 våningar.

IT-staden Växjö och Fortnox fortsätter att locka kvalificerad kompetens till inflyttning. Fortnox tar nu höjd för kommande års fortsatta tillväxt och skapar utrymme för att anställa fler kompetenta medarbetare och för att erbjuda en modern och inspirerande arbetsplats. De nya kontorslokalerna ska vara inflyttningsklara 2020.

- En attraktiv arbetsplats är en mycket viktig förutsättning för att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och samverka på bästa sätt. Men också för att intressera nya medarbetare - något som är helt avgörande när snart en fjärdedel av Sveriges alla företagare valt att bli kunder till Fortnox. För oss finns inget viktigare än att fortsätta erbjuda kunskap, hög tillgänglighet samt utveckla smarta och automatiserade lösningar som frigör tid för alla företagare, säger Nils Carlsson, VD för Fortnox.

Växjö är ett av Sveriges största IT-nav med över 600 IT-företag, bland annat med ledande aktörer inom fintech och gametech-branscherna.

- Det här är ett viktigt steg i utvecklingen att stärka Växjös position som IT-stad. Detta bidrar också till fler arbetstillfällen och är ytterligare ett bidrag till Växjös attraktivitet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsen ordförande i Växjö.

För ytterligare information, kontakta:
Nils Carlsson, VD Fortnox, 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt snart även företagsförsäkringar som lanseras under 2018. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se  (http://www.fortnox.se/)www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/