Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Fortnox vill bli betalningsförmedlare

13:00 / 13 June 2019 Fortnox Press release

Fortnox har den 13 juni lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om att få bli betalningsförmedlare. Om den beviljas, innebär det att bolaget kommer att kunna erbjuda kunderna att sköta vissa betalningar direkt i Fortnox plattform.

Tjänsten riktar sig primärt till de kunder som använder Fortnox tjänster inom fakturering. Med en betalningsförmedlingstjänst på plats, skulle kunden kunna använda de pengar som kommer in i ekonomisystemet för att göra vissa betalningar med, direkt i systemet.

För kunden innebär det att de får sin affärshändelse i ett sammanhållet flöde. Det blir en enklare hantering med färre steg, och dessutom får kunden en tydligare bild av vardagsekonomin i sitt företag.  

- Nu tar vi ett nytt kliv. Med betalningsförmedling på plats kan vi addera fler delar så kunderna får ännu större möjligheter till automatisering. Genom att vi hela tiden utmanar och utvecklar möjligheterna inom fintech-området så flyttar vi också fram positionerna för Sveriges småföretagare. Våra kunder ska ha möjlighet att ligga i framkant av digitaliseringen, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

Finansinspektionen kommer nu att behandla ansökan, och besked väntas inom sex månader. Därefter kommer en eventuell lansering av tjänsten att ske stegvis.

- Vi hoppas och tror naturligtvis på ett positivt besked. I sådana fall bedömer vi att vi skulle kunna ha ett erbjudande klart till våra kunder inom ett år,  säger Joachim Lindow, VD Fortnox Finans.

 

 

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/