Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Positivt och stabilt andra kvartal

08:30 / 22 August 2019 Fortnox Press release

Det är ett positivt och stabilt andra kvartal Fortnox lägger bakom sig. Nettoomsättningen ökade till totalt 128,8 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 39,9 miljoner kronor. Den fortsatt höga kundtillströmningen och ett allt bredare erbjudande till befintliga kunder är viktiga orsaker till det starka resultatet.

Koncernens nettoomsättning ökade med 43,4 procent till 128,8 Mkr, jämfört med 89,9 Mkr samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 39,9 Mkr, jämfört med 22,2 Mkr samma period föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 31 procent. Bolaget uppnår därmed sina långsiktiga finansiella mål om årlig tillväxt på minst 25 procent och rörelsemarginal på minst 20 procent. Även dotterbolagen Fortnox Finans och Fortnox Försäkringar visar en positiv utveckling med allt bredare erbjudande till kunderna. 

Marknadsutvecklingen var fortsatt god, och 13 000 nya kunder valde Fortnox under kvartalet. Det innebär att bolaget har 286 000 kunder totalt.

- I takt med att vårt erbjudande blir smartare, bredare och dessutom enklare att ta till sig blir det lättare för kunderna att förstå hur de kan använda tjänsterna för att utveckla sin egen verksamhet; de får hjälp att bli mer digitala. Våra kunder ska ha möjlighet att ligga i framkant av digitaliseringen, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

Nyheter som förenklar för småföretagen
Under kvartalet presenterades flera nyheter, däribland att bolaget i juni lämnade in en ansökan till Finansinspektionen om att bli betalningsförmedlare. Besked väntas inom sex månader, och om ansökan beviljas kommer bolaget kunna erbjuda sina kunder att kunna göra vissa betalningar direkt i Fortnox. Det innebär en ännu enklare hantering för kunden som får sin affärshändelse i ett sammanhållet flöde. 

- Kärnan i hela vår utveckling är att vara berikande för våra kunder, så att deras digitala värdespiraler kan växa. Det måste finnas digitala verktyg som är anpassade för just de små företagen, men som ändå är kraftfulla och innovativa. Därför fortsätter vi kontinuerligt att ta fram nya funktioner. Tillsammans med Sveriges småföretag bygger vi den digitala framtiden, säger Nils Carlsson. 
 

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år).
  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 43,4 procent till 128,8 Mkr (89,8 Mkr).

  • Rörelseresultatet uppgick till 39,9 Mkr (22,2 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,0 procent (24,7 procent).

  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 34,9 procent (28,7 procent).  

  • Resultatet efter skatt uppgick till 31,2 Mkr (16,7 Mkr).

  • Resultatet per aktie uppgick till 0,52 kr (0,28 kr).

 

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

 

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/