Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortnox AB: Fortnox fortsätter växa

Fortnox stänger om tredje kvartalet med ett starkt rörelseresultat och stabil utveckling av omsättningen. Kundtillväxten fortsätter, och användnin...

08:30 / 22 Oct Fortnox Press release

Fortnox AB: Nu blir AI vardag för småföretag

I Fortnox nya pilotprojekt `automatisk bokföring från kontoutdrag' bokförs 85 procent av alla banktransaktioner automatiskt. Tjänsten är en av fle...

09:00 / 15 Oct Fortnox Press release

Kommuniké från årsstämma i Fortnox AB

Årsstämman fastställde resultat­- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2019. Stämman beslutade enligt samtliga för...

16:25 / 26 Mar Fortnox Press release

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469-6291, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Boll...

15:53 / 24 Feb Fortnox Press release

Fortnox AB: Starkt resultat för Fortnox 2019

Fortnox presenterar ett mycket starkt resultat för fjärde kvartalet och därmed för helåret 2019. Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen me...

08:30 / 12 Feb Fortnox Press release