Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Fortnox fortsätter växa

08:30 / 22 October 2020 Fortnox Press release

Fortnox stänger om tredje kvartalet med ett starkt rörelseresultat och stabil utveckling av omsättningen. Kundtillväxten fortsätter, och användningen av bolagets produkter ökar. Fokus i verksamheten ligger på att utveckla framtidens lösningar för företagande. 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet landade på 82,2 miljoner - ett starkt resultat, särskilt med tanke på att det pågår en pandemi med stora effekter på samhället. Eftersom affärsmodellen bygger på abonnemangsbaserade intäkter, är den relativt stabil. Bolaget har fortfarande inte sett några större effekter av corona-pandemin på den finansiella ställningen, även om den svagare trenden för de transaktionsbaserade tjänsterna har hållit i sig under kvartalet. Mot slutet av perioden märks dock en uppgång även för dessa.
 
-    Vi jobbar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och ta bort kostnader som inte skapar värde för våra kunder. Det ger oss en hög rörelsemarginal, och goda möjligheter att rusta för framtiden, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. 

Fler kunder och nya lösningar för framtidens företagande

Kundtillströmningen har varit fortsatt god, och antalet kunder ökade med 10 000 under kvartalet. Det innebär att Fortnox nu har 351 000 kunder. 

Fokus i verksamheten är att utveckla och lansera framtidens lösningar som revolutionerar sättet att bokföra på - en av grundstenarna i företagandet. En av dessa är den AI-baserade lösningen för bokföring av banktransaktioner som genomförs i pilotdrift, och som kommer att släppas på marknaden under hösten. 

-    Det är väldigt glädjande att Sveriges företagare ser fördelarna som den nya tekniken ger dem i deras företagande. Jag är verkligen stolt över att leda Fortnox. Det är alla våra hängivna medarbetare som skapar de här resultaten för Sveriges företag, säger Tommy Eklund.

 

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för tredje kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år).
  •     Nettoomsättningen uppgick till 174,6 (136,5) Mkr, en ökning med 27,8 procent. 
  •     Rörelseresultatet uppgick till 82,2 (55,2) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 47,1 (40,4) procent.  
  •     Resultatet efter skatt uppgick till 63,8 (43,1) Mkr.
  •     Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,05 (0,71) kr.
Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - september 2020 (jämfört med samma period föregående år).
  •     Nettoomsättningen uppgick till 505,3 (378,8) Mkr, en ökning med 33,4 procent.
  •     Rörelseresultatet uppgick till 197,8 (127,5) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 39,2 (33,6) procent.
  •     Resultatet efter skatt uppgick till 153,0 (99,2) Mkr.
  •     Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,53 (1,64) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se/

 

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eklund, VD Fortnox
Telefon: 072 - 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se
 

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/