Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Automatisk lönebetalning för småföretag

08:45 / 26 February 2020 Fortnox Press release

Fortnox har färdigställt en helautomatiserad funktion för löneutbetalning för enmansföretag. Från och med februari testas den i pilotskala. Med den nya funktionen kan sju manuella steg slopas från företagets löneprocess. Det är den första helt automatiserade lönehanteringsprocessen, och kräver minimal handpåläggning av användaren.  

Löneutbetalning är en process som idag kräver många manuella steg, från att räkna ut hur stor andel skatt som betalas, till att skicka in arbetsgivardeklaration till Skatteverket, och att genomföra och bokföra betalningen. Genom att automatisera dessa delar, kan Fortnox erbjuda de allra minsta företagen att sköta hela processen med ett klick. 

- Det här sparar väldigt mycket tid för Sveriges entreprenörer, som nu kan sköta hela löneutbetalningsprocessen från sin mobil. Du behöver bestämma hur mycket lön du vill ta ut före eller efter skatt, och ange ditt bankkonto. Sedan finns pengarna på kontot, säger Malin Sköld, produktägare för Lön på Fortnox.

Funktionen möjliggörs genom att Fortnox använder de APIer som finns till Skatteverket och bankerna för att hämta och skicka information. 

- Det här är ett tydligt exempel på hur viktiga våra samarbeten med externa parter är. Kombinationen av deras öppna teknik och de enkla lösningarna från oss underlättar entreprenörskap i hela Sverige. Handen på hjärtat, löneadministration är rätt trist - men att få lön är roligt! Vi tar bort lite till av det tråkiga i företagande nu, säger Jesper Svensson, utvecklingschef på Fortnox. 

Investeringar i teknik ger utdelning
Under våren kommer fler pilotkunder att få tillgång till funktionen, och den kommer att förbättras löpande. När pilottesterna är genomförda, kommer funktionen att släppas som del i det ordinarie utbudet. Planen är att det ska ske under hösten. 

- Mig veterligen är detta den första funktionen av sitt slag på marknaden i Sverige, alltså en automatiserad process för löneutbetalning. Det kan tyckas som ett litet steg i sig, men det är en pusselbit i en mycket större bild. Nu kommer de stora positiva effekterna av de investeringar på digitaliseringsområdet som har gjorts, till användarna. Det här är bara början, säger Jesper Svensson. 

 

För mer information, kontakta:
Jesper Svensson, utvecklingschef Fortnox, jesper.svensson@fortnox.se
070 - 851 52 19

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/