Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Över 100 miljoner i resultat tredje kvartalet

08:30 / 26 October 2021 Fortnox Press release

Fortnox gör ett rörelseresultat om 101,9 miljoner årets tredje kvartal. Omsättningsutvecklingen är god och företagens aktivitet i form av antal fakturor har återgått till mer normala nivåer. 

Efter sommar och semestrar märks det att samhället är på väg att öppna upp efter pandemin och den extrema situation som rått. Företagens aktivitet i form av antalet fakturor som skickas har återgått till mer normala nivåer i slutet av kvartalet. Den typen av samhällsrörelser märks hos Fortnox, och på bolagets transaktionsbaserade tjänster. Den genomsnittliga intäkten per kund ökade till 184 kronor.

-    Jag är självklart jätteglad över ett så starkt resultat. Det är väldigt roligt att se hur både nya och gamla kunder ökar sin användning av våra produkter. Det är ett fint kvitto på att vi gör rätt saker för dem, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Antalet kunder ökade i nivå med förra året, vilket innebär att Fortnox nu har 410 000 kunder.

Nyheter och hög aktivitet bland kunderna
Under kvartalet har Fortnox släppt tio produktnyheter, som omfattar både helt nya produkter och ny funktionalitet i befintliga produkter. En av dem är den nya produktsviten Bokslut & Skatt som tar bort den sista tröskeln för ett helt sömlöst flöde inom redovisningen. Andra är Fakturering Mini för smidig fakturahantering i mobilen, möjlighet att betala lön till flera personer i Lön Mini och köpbara externa appar i Fortnox App Market.

En hög aktivitet bland kunderna märks på flera sätt. I september läste exempelvis över 100 000 anställda sitt lönebesked i Fortnox App. Fortnox automatiska fakturatolkning gjorde tre miljoner tolkningar under kvartalet. Mot slutet av kvartalet märks också ett ökat behov från kunderna för att få träffas fysiskt, i takt med att restriktioner i samhället börjat släppa. Även om Fortnox affär är digital, uppskattar många redovisningsbyråer att få hjälp och stöd på plats.

-    Det finns mycket att berätta om hur stor betydelse det vi gör har för Sveriges företag och redovisningsbyråer. Att vi kan göra allt det här för våra kunder beror på en unik tillgång: våra fantastiska medarbetare. Jag är otroligt imponerad av och stolt över Fortnoxteamet, säger Tommy Eklund.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för tredje kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år).
  • Nettoomsättningen uppgick till 236,5 (174,6) Mkr, en ökning med 35,5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 101,9 (82,2) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 43,1 (47,1) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 79,4 (63,8) Mkr.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,30 (1,06) kr.
Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - september 2021 (jämfört med samma period föregående år).
  • Nettoomsättningen uppgick till 665,1 (505,3) Mkr, en ökning med 31,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 231,8 (197,8) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 34,8 (39,2) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 179,6 (153,0) Mkr.
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,95 (2,54) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 - 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se/

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Kunderna får också tillgång till andra företagstjänster och till hundratals externa system genom partnersamarbeten. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/