Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fortnox

Fortnox

Fortnox AB: Fortnox sänder inför stämman

08:37 / 19 March 2021 Fortnox Press release

På tisdag 23 mars kl.10.00 kommer Fortnox att sända "Inför stämman", en streamad sändning där tittarna bland annat får träffa och lyssna på Fortnox vd Tommy Eklund och styrelseordförande Olof Hallrup.

Årets stämma kommer att hållas genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Därför har bolaget i år valt att göra en sändning inför stämman, där intresserade får möjlighet att stifta bekantskap med bolaget. 
På programmet står presentationer av Fortnox vd Tommy Eklund och av styrelseordförande Olof Hallrup som bland annat kommer att beröra årets resultat, den nya organisationen och affärsplanen. Valberedningens ordförande Mathias Svensson kommer att ge en insyn i valberedningens arbete. Även bolagets affärsområdeschefer medverkar:
  

Jesper Svensson, affärsområdeschef Entreprenören och Louise Bagewitz, affärsområdeschef Pengar, kommer att prata om investeringar i de nya produktområdena.
Camilla Skoog, affärsområdeschef Byrå och Viktoria Svedebäck, affärsområdeschef Företagande, berättar hur deras respektive affärsområde nu jobbar mer fokuserat mot sina respektive målgrupper. 
Johanna Arvung, affärsområdeschef Firman, kommenterar rollen som sammanhållande länk för bolaget. 

 

Sändningen nås via Fortnox hemsida:

https://www.fortnox.se/investerare/stammor/
Ingen föranmälan krävs. 
 

För ytterligare information om eventet, kontakta:
Johan Claesson, eventansvarig: johan.claesson@fortnox.se.
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/