Webbaserade affärssytem för småföretagare

FORTNOX

Växjöbaserade Fortnox erbjuder marknaden kostnadseffektiva lösningar inom bland annat bokföring, CRM och fakturering. Företagets programvaror är helt webbaserade och kan nås från vilken dator som helst. Affärsmodellen är skalbar och fokus ligger på att nå stora volymer.

Nyckeltal

FORTNOX

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
268,3 364,9 463,6
Omsättningstillväxt
41,7% 36,0% 27,0%
Rörelseresultat MSEK
58,7 101,0 151,4
Rörelsemarginal
21,9% 27,7% 32,7%
Vinst per aktie KR
0,75 1,32 1,98
Utdelning per aktie KR
0,25 0,40 0,70
Eget kapital MSEK
99,1 148,4 242,7
Soliditet
30,7% 35,0% 42,4%
Nettoskuld MSEK
-89,5 -220,4 -337,7
Antal miljoner aktier
59,6 59,6 59,6