Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Future Gaming Group

Future Gaming Group: Ang. beskattning av utdelningen av aktierna i AMGO iGaming AB

17:07 / 6 March 2019 Future Gaming Group Press release

Vid den årsstämma som hölls i Future Gaming Group International AB ("FGGI") den 7 maj 2018 beslutades om utdelning av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB ("AMGO"). Styrelsen meddelade då att man hade förväntan om att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, vilket hade medfört att utdelningen skulle vara skattefri för mottagarna, men att det emellertid fortfarande pågick en utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen var möjlig.

Skatteverket har nu dock gjort bedömningen att Lex Asea-principen inte är tillämplig och att utdelningen därför ska tas upp för beskattning av mottagarna.

Då FGGI och den juridiska expertis bolaget har konsulterat inte delar Skatteverkets bedömning, så undersöker FGGI möjligheterna att pröva ärendet vidare.

Viktigt att understryka är att beskattningen inte påverkar FGGI, utan de aktieägare som mottog utdelningen av aktierna i AMGO.

Skatteverket är av uppfattningen att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 0,04 kr per innehavd aktie i FGGI vid utdelningstillfället.

Stockholm den 6 mars 2019
Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/