iGaming-aktör inom affiliation och onlinespel

Future Gaming Group

Future Gaming Group (FGG) är en snabbväxande koncern inom iGaming. Bolagets primära fokus är mot affiliation, men bolaget bedriver även en kompletterande operatörsverksamhet inom onlinecasino och sportsbook. Affiliatedelen bedrivs genom två olika dotterbolag, där den primära inkomstkällan utgörs av Paid Media (PPC) från reglerade marknader. Målsättningen är att bli en ledande affiliateaktör inom detta område.

Nyckeltal

Future Gaming Group

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 15,7 93,8 110,7
Omsättningstillväxt 143,7% 496,4% 18,0%
Rörelseresultat MSEK -13,4 39,9 41,6
Rörelsemarginal -85,5% 42,6% 37,6%
Vinst per aktie KR -0,0127 0,0272 0,0271
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 51,2 136,5 204,3
Soliditet 19,1% 43,8% 55,4%
Nettoskuld MSEK 159,8 98,8 43,4
Antal miljoner aktier 785,9 953,0 953,0

Värdering

Future Gaming Group

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 12,3 10,0
P/BV (x) 5,4 4,0 1,9 1,3
EV/S (x) 9,1 20,1 3,8 2,7
EV/EBITDA (x) 0,0 0,0 8,4 6,8
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 8,9 7,2
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%