Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kvartalsrapport, januari-september 2011

08:39 / 15 November 2011 G5 Entertainment Press release

• Koncernens intäkter för perioden uppgår till 31 207 tkr (12 065 tkr för tredje kvartalet, 9 594 tkr för andra kvartalet och 9 548 för första kvartalet) vilket är en ökning med 112 procent jämfört med 14 707 tkr under motsvarande period 2010. Detta är i linje med den prognos som lämnats tidigare på 31,2 mnkr.

• Rörelseresultatet för perioden är 11 468 tkr (3 706 tkr för tredje kvartalet, 3 841 tkr för andra kvartalet och 3 921 för första kvartalet). Det motsvarar en ökning med 96 procent jämfört med 5 841 tkr under samma period 2010. Resultatet är 4 procent bättre än den meddelade prognosen på 11 mnkr. Vinsten per aktie för perioden landade på 1,26 kronor vilket överensstämmer med vår prognos på 1,26 kr.

• Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde på 15 506 tkr. Kassareserverna uppgick till 20 398 tkr den 30 september 2011. Under perioden juli-september investerade bolaget aktivt för framtida tillväxt med målsättningen att lansera ett spel per vecka. På kort sikt innebär de ökade investeringarna en press på bolagets vinstmarginaler, som dock väntas återhämta sig i takt med att man lanserar de spel som håller på att utvecklas. I fortsättningen avser ledningen att behålla balansen mellan tillräckliga kassareserver, lönsamhet och aktiva investeringar för framtida tillväxt.

• Den 30 september 2011 var koncernens omsättningstillgångar 25 958 tkr. Kortfristiga skulder: 4 193 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 21 765 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 6,2. Koncernen har inte några långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.

• För perioden januari till december 2011 håller ledningen fast vid den prognos som lämnats tidigare och innebär en omsättning på 47 mnkr, ett rörelseresultat på 16,5 mnkr och en vinst per aktie på 1,90 kronor. Den här prognosen motsvarar en omsättningstillväxt på 106 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 88 procent jämfört med perioden januari-december 2010.

• Företagsledningen bekräftar målsättningen att under perioden januari-december 2012 uppnå en omsättning på 87 mnkr, ett rörelseresultat på 30 mnkr och en vinst per aktie på 3,20 kronor. Det här är ett framåtblickande uttalande, och det faktiska resultatet kan både bli högre och lägre än dessa siffror, beroende dels på hur det går för företagets spel, dels på vissa riskfaktorer som beskrivs närmare i denna rapport. Ledningen kommer att uppdatera prognosen för januari-december 2011 under de första dagarna i januari 2012.

• Special Enquiry Detail: The Hand That Feeds för iOS lanserades i juli. Iphone-versionen tog sig snabbt till toppen på världens listor, bland annat #1 Top Grossing App i Storbritannien och #2 Top Grossing Game i Frankrike, liksom topp 10 i kategorin Grossing Game i drygt 30 länder och topp 100 i denna kategori i 72 länder. Spelet laddades ned fler än 700 000 gånger under de två första veckorna efter lanseringen.

• Under tredje kvartalet lanserade G5 ett antal Android-spel och G5:s sammanlagda antal spel på Android-marknaden är därmed tolv: Mahjong Artifacts 1 och 2, Success Story, Paranormal Agency, Supermarket Management, Stand O’Food, Supermarket Mania, Virtual City, Stand O’Food 3, Supermarket Mania 2, Special Enquiry Detail och The Mystery of the Crystal Portal. Dessa spel tog placeringar på världens listor över de mest lönsamma spelen och laddades ned över 7 miljoner gånger på några månader. G5 har återigen bevisat att företaget vet hur man tjänar pengar på casualspel på mobilplattformar.

• I augusti lanserade G5 Virtual City Playground på Ipad. Virtual City Playground är ett nytt tillskott i Virtual City-spelkonceptet och ett spel i ett så kallat freemium-format. Detta har haft enorma framgångar på sociala nätverk som Facebook och blir allt mer populärt även på smarttelefoner och surfplattor. Virtual City Playground är en gratisnedladdning som gör det möjligt att spela gratis under en obegränsad tid och köpa virtuella varor som förhöjer spelupplevelsen. Genom att köpa ytterligare energi och in-game-valuta kan spelaren få längre spelsessioner och låsa upp mer innehåll, till exempel unika byggnadsverk. Spelet har varit framgångsrikt på Ipad och tagit sig in som etta i Appstores kategori över de mest lönsamma spelen (Top Grossing) i 17 länder samt hamnat bland topp 5 i samma kategori i 57 länder och bland de tio mest lönsamma i drygt 70 länder.

• Under det tredje kvartalet lanserade G5 också en rad andra spel för Mac Appstore, Iphone och Ipad, däribland Jack of All Tribes för Mac, Jane’s Hotel 2: Family Hero för Iphone samt Fix-it-up: Kate’s Adventure för Iphone och Ipad.

• Vid den extra bolagsstämman den 28 juli beslutade man att utöka styrelsen med två ledamöter: Peter Benson och Jeffrey Rose. Detta innebär att styrelsen i G5 Entertainment AB nu består av fem ledamöter. Mer information om styrelsen finns på: www.g5e.com/corporate/management.

• Den 19 augusti meddelade G5 Entertainment att transaktionen med investmentföretaget Traction är klar. I enlighet med det avtal som undertecknades i juli 2011 har G5 Entertainment AB emitterat 580 426 nya aktier till kursen 21,50 kronor per aktie och till ett totalt belopp på 12,5 mnkr. Efter transaktionen uppgår antalet aktier i G5 Entertainment AB till sammanlagt 8 000 000. Tractions innehav utgör 7,26 procent av de utestående aktierna i G5.

• Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter periodens slut

• G5 lanserade Games Navigator - by G5 Games på Android och iOS. Med den här applikationen, som finns som gratis ledladdning på Apple Appstore och Android Market, kan spelarna hålla sig uppdaterade om G5:s senaste spellanseringar, nyheter, rabatter och erbjudanden.

• Virtual City 2, uppföljaren till G5:s bästsäljande simulationsspel Virtual City, släpptes på Mac Appstore i oktober och klättrade snabbt på världens listor över de mest lönsamma spelen (Top Grossing) i Mac Appstore.

• I oktober lanserade G5 Virtual City Playground - bolagets första satsning på freemium-affärsmodellen - på Iphone och Android. Virtual City Playground för Android fick snabbt fotfäste och tog sig uppåt på listorna runtom i världen. Den 15 november nådde spelet #4 Top Grossing App i Frankrike, #5 Top Grossing App i Sverige, #1 Top Grossing Game i Italien, #6 Top Grossing Game i Tyskland, #9 Top Grossing App i Storbritannien och #19 Top Grossing Game i USA och #2 Top Grossing App i Singapore. Spelet återfinns också bland de mest lönsamma spelen i flera andra länder. G5 fortsätter att utveckla Playground-konceptet med freemium-/sociala spel och har planer på att regelbundet uppdatera spelet och lansera fler spel i detta format.

• G5 arbetar nu med de första 12 spelen som ska släppas på Amazon Appstore från och med den 15 november, då Kindle Fire från Amazon börjar säljas i USA. När G5:s spel har godkänts och lanserats i Amazon Appstore kommer alla Kindle Fire-användare att kunna köpa och ladda ned dem.

• Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger nu 28 miljoner. Dynamiken i antalet nedladdningar över tid framgår av att det tog G5 tolv månader att komma upp i de första 3 miljoner nedladdningarna mellan februari 2009 och februari 2010 medan det i oktober 2011 bara tog en månad att uppnå de senaste 3 miljoner nedladdningarna.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate För ytterligare information kontakta: mailto:

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Android, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF