Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Helårsrapport, januari-december 2010

08:27 / 25 February 2011 G5 Entertainment Press release

PRESSRELEASE 2011-02-25

 • Koncernens omsättning under perioden var 22 745 tkr (8 038 tkr under fjärde kvartalet, 6 501 tkr under tredje kvartalet, 4 430 tkr under andra kvartalet och 3 776 tkr under första kvartalet) vilket är en ökning med 140 procent jämfört med 9 475 tkr under motsvarande period 2009. Det här resultatet är 3 procent högre än den tidigare angivna prognosen på 22 mnkr.

 • Periodens rörelseresultat var 9 002 tkr (3 161 tkr under fjärde kvartalet, 2 864 tkr under tredje kvartalet, 1 681 tkr under andra kvartalet och 1 296 tkr under första kvartalet) jämfört med en förlust på 1 500 tkr under samma period 2009. Det här resultatet är i linje med den prognos som presenterats tidigare på 9 mnkr. Vinsten per aktie var 1,01 kronor under perioden. Det här resultatet är i linje med den prognos som presenterats tidigare på 1,00 kronor.
 • Under det fjärde kvartalet 2010 hade koncernen ett positivt kassaflöde på 2,6 mnkr. Kassareserverna uppgick till 4,9 mnkr den 31 december 2010, jämfört med 1,9 mnkr i slutet av 2009. Koncernen genererar således ett tillräckligt bra kassaflöde för att kunna bibehålla en gynnsam organisk tillväxt utan att locka till sig mer kapital.
 • Den 31 december 2010 var koncernens omsättningstillgångar 10 962 tkr. Kortfristiga skulder: 5 045 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar - kortfristiga skulder): 5 917 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 2,17. Koncernen har inte några långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.
 • Ledningen räknar med en omsättning på 9,2 mnkr och ett rörelseresultat på 3,5 mnkr under det första kvartalet 2011. Bidrag till vinsten per aktie väntas bli 0,40 kr under det första kvartalet. Den här prognosen motsvarar en omsättningstillväxt på 144 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 170 procent jämfört med en omsättning på 3 776 tkr och ett rörelseresultat på 1 296 tkr under det första kvartalet 2010. Ledningen har inte presenterat några prognoser för det första kvartalet 2011 förrän nu.
 • Under perioden januari till december 2011 räknar ledningen med en omsättning på 45 mnkr (13 % mer än den föregående prognosen på 40 mnkr) och ett rörelseresultat på 16 mnkr (7 % mer än föregående prognos på 15 mnkr) och en vinst per aktie på 1,9 kronor (19 % bättre än föregående prognos på 1,6 kronor). Den här prognosen motsvarar en omsättningstillväxt på 100 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 78 procent jämfört med perioden januari-december 2010.
 • Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel jämfört med bara 9 spel under 2009. Koncernen siktar på att släppa ytterligare 80 spel under 2011, däribland spel för Android. I slutet av 2009 hade G5 en portfölj med 17 spel. Vid utgången av 2010 rymde portföljen 44 spel. Som en följd av 80 spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel i slutet av 2011.
 • I december 2010 lanserade G5 Supermarket Mania® 2 för pc - uppföljaren till bästsäljaren i time management-genren, Supermarket Mania, som G5 släppte på iPhone, iPad, Mac, pc, psp, och Nindendo DSi under perioden 2008-2010. Supermarket Mania 2 tog sig till topplistorna på världens alla ledande casualspelportaler och blev 3:a på Game House, 2:a på Shockwave, 4:a på MSN Games och 10:a på Big Fish Games.
 • I december 2010 lanserade G5 även The Mystery of the Crystal Portal 2 för iPhone och iPad - som baseras på ett pc-spel från Big Fish Games. iPad-versionen av spelet hamnade bland topp tre av de mest lönsamma spelen (sett till omsättning) i kategorin "Top Grossing" i Frankrike, bland de tio främsta i samma kategori i 35 länder, däribland större EU-länder samt bland topp 50 i alla länder där iPad Appstore är tillgänglig.
 • I november 2010 lanserade G5 Virtual City HD - iPad-versionen av Virtual City som släpptes för iPhone under det tredje kvartalet 2010. Virtual City HD hamnade på första plats bland de mest lönsamma spelen i kategorin "Top Grossing" i 17 länder, däribland större EU-länder, bland topp 10 i samma kategori i 51 länder och bland de fem mest lönsamma strategispelen i alla länder där Appstore för iPad finns.
 • I oktober 2010 lanserade G5 Treasure Seekers Visions of Gold för iPhone och iPad. Spelet baseras på ett pc-spel från Big Fish Games och är det första som grundar sig på den här spelrättigheten som för närvarande omfattar fyra spel. iPad-versionen - Treasure Seekers Visions of Gold HD - hamnade på åttonde plats av de mest lönsamma spelen i kategorin "Top Grossing" i USA, bland topp 10 i samma kategori i 45 länder, däribland de större EU-länderna och topp 10 av de mest lönsamma äventyrsspelen i alla länder där iPad Appstore finns.
 • I november 2010 undertecknade G5 Entertainment AB ett avtal om att köpa 30 procent av G5 UA Holdings Limited - holdingbolaget till koncernens utvecklingsstudio i Ukraina - för 125 000 amerikanska dollar som ska betalas genom flera delbetalningar under 2011. Som en följd av detta köp kommer G5 Entertainment AB att äga 100 procent av de utestående aktierna i utvecklingsstudion i Ukraina. I och med dessa transaktioner slutförs konsolideringen av företagen i G5 Entertainment Group. Under 2011 finns ingen vinst hänförlig till minoritetsintressen.
 • Det preliminära datumet för den ordinarie bolagsstämman är den 7 juni 2011. Årsredovisningen för 2010 finns tillgänglig på företagets webbplats från den 24 maj 2011. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas för 2010.
 • Denna helårsrapport har inte reviderats av bolagets revisor.Viktiga händelser efter periodens slut
 • När Mac Appstore hade premiär den 6 januari 2011 lanserade G5 åtta Mac-spel i butiken: Virtual City, Supermarket Mania, Stand O'Food, Mahjongg Artifacts 1 och 2, Success Story och Paranormal Agency. Virtual City för Mac blev en global succé i Mac Appstore och tog sig in bland de tio mest lönsamma spelen på listorna i alla större länder: nr 7 i USA, nr 6 i Kanada, nr 3 i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, nr 2 i Italien, nr 4 i Spanien, nr 6 i Sverige, nr 5 i Australien och Japan, nr 7 i Kina och nr 2 i Ryssland.
 • I januari 2011 lanserade G5 Treasure Seekers 2: Enchanted Canvases för iPhone och iPad. Spelet utvecklades av G5 Entertainment och baseras på ett pc-spel från Big Fish Games. iPad-versionen av spelet hamnade på sjätte plats av de mest lönsamma spelen ("Top Grossing Game") i Frankrike, plats sju i Storbritannien och nionde plats i Tyskland. Dessutom tog det sig in bland topp 10 i kategorin pusselspel i alla länder där iPad Appstore finns, och hörde till de hundra mest lönsamma spelen i alla länder som har tillgång till Appstore.
 • Den 17 februari lanserade G5 Romance of Rome för iPhone och iPad. Spelet är utvecklat och publiceras av G5 Entertainment för iPhone och iPad under licens från Awem Studio - som är utvecklare till originalspelet för pc. iPad-versionen av spelet hamnade bland topp 10 av de mest lönsamma spelen i kategorin "Top Grossing Game" i 32 länder, däribland USA och större EU-länder.
 • G5:s första spel för iPhone - Supermarket Mania - lanserades för två år sedan den 26 februari 2009. Under 2011 fortsätter spelet att generera samma stabila månadsintäkter som under månaderna efter försäljningstoppen 2009.
 • Det totala antalet nedladdningar av G5-spel för iPhone och iPad (både betalda och gratisnedladdningar, men däremot inte nedladdning av uppdateringar) översteg 10 miljoner.Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporateFör ytterligare information kontakta: mailto: G5 Entertainment AB (publ)G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF