Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Intäkterna i januari 2011 högre än Q1 2010

08:25 / 1 February 2011 G5 Entertainment Press release

Baserat på preliminära uppgifter om försäljningen under perioden 1 - 31 januari 2011, bedömer ledningen för G5 Entertainment att koncernens intäkter under januari 2011 uppgick till 4,2 MSEK, att jämföra med 3,8 för tremånadersperioden januari till och med mars 2010. Rörelseresultatet för januari 2011 bedöms uppgå till 1,7 MSEK, jämfört med rörelseresultatet om 1,3 MSEK under hela första kvartalet 2010. Beräknad vinst per aktie under januari 2011 beräknas uppgå till 0,2 SEK, jämfört med 0,17 SEK för hela första kvartalet 2010.

Ledningen förväntar sig inte att de återstående månaderna av det första kvartalet 2011, februari och mars, kommer att vara lika starka som i januari. Den positiva effekten av semesterperiod och marknadsföring på daglig försäljning har gradvis avtagit under januari, medan nya spel som släpptes drivit på den dagliga försäljningen.

Det finns en osäkerhet om vilken av dessa trender som kommer att dominera på kort sikt. Den fortsatta försäljningen är beroende på G5:s nya produktlanseringsschema, framgången för nya spel, marknadsföring och utvecklingen för den totala marknaden fungerar. Som tidigare meddelats har G5 Entertainment för avsikt att lansera totalt 80 spel under 2011. Den närmaste produktlansering innehåller uppföljare till populära titlar: Supermarket Mania ® 2 för Mac OS och iOS och Treasure Seekers 3 för iOS. De exakta releasedatumen för dessa spel kommer att kommuniceras separat.

Ledningen för G5 Entertainment har för avsikt att lämna en uppdaterad prognos för Q1 2011 och helåret 2011 i bokslutskommunikén som publiceras den 25 februari, och kommer att fortsätta publicera ytterligare uppdateringar i intervaller om 1,5 månader - i slutet av varje kvartal och i samband med delårsrapporterna.

"Under Q4 2009 arbetade G5 fortfarande med kontraktsarbete åt andra förlag, något som vi helt övergett innan 2010 påbörjades. När vi jämför januari 2011 med resultatet under Q1 2010, så är det första gången som en år-till-år jämförelse görs där intäkterna görs enligt G5 Entertainments nya affärsmodell. Vi kan därför få en större förståelse för den tillväxt som finns i bolagets nya affärsmodell och för första gången påverkas inte jämförelsen av intäkterna från en affärsmodell som övergavs 2009. Det gör januari månads resultat än mer intressant" säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment.

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate. För ytterligare information kontakta: mailto:

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF