Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Uppdatering av prognoserna för Q1 2011

08:37 / 4 April 2011 G5 Entertainment Press release

Ledningen för G5 Entertainment, den ledande utvecklaren och utgivaren av Hidden Object och Time Management spel hos Apple´s App Store, uppdaterar intäktsprognoserna för Q1 2011 till 9,5 MSEK, 3 % högre jämfört med tidigare kommunicerad prognos om 9,2 MSEK. Samtidigt höjs resultatprognosen till 3,9 MSEK, 11 % högre än tidigare kommunicerad prognos om 3,5 MSEK.

Prognoshöjningarna svarar för en omsättningstillväxt om 152 % samt en resultattillväxt om 200 % jämfört med de intäkter om 3,776 KSEK och det resultat om 1,296 KSEK som G5 Entertainment redovisade under Q1 2010.

Vinsten per aktie förväntas under perioden ha uppgått till 0,44 SEK; en ökning om 10 % jämfört med tidigare prognos. Kassan bedöms per den 31 mars 2011 uppgå till 8,4 MSEK som en följd av att G5 Entertainment spås redovisa ett positivt kassaflöde om 3,5 MSEK för Q1 2011.

Ledningen väljer till vidare att behålla prognosen för helåret oförändrad. Enligt den tidigare lagda prognosen gör ledningen för G5 Entertainment bedömningen att koncernen kommer att redovisa intäkter om 45 MSEK för helåret 2011, ett rörelseresultat om 16 MSEK samt en vinst per aktie om 1,9 SEK.

G5 Entertainment kommer att avlämna sin delårsrapport för Q1 2011 den 16 maj. I samband med detta kommer ledningen att avlämna en uppdaterad prognos för helåret 2011.

Bland kommande höjdpunkter under Q2 2011 kan nämnas G5 Entertainments lansering av de fem första spelen på Androidplattformen, Supermarket Mania 2 för iPhone och iPad, Stand O´Food 3 för PC och Mac, Virtual City 2 för PC och Mac, Treasure Seekers 3 för iPhone och iPad, Special Enquiry Detail för iPhone, iPad, and Mac; Jack of All Tribes för iPhone och iPad samt ett antal övriga releaser för iOS och MAC.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.se/corporate. För ytterligare information kontakta: mailto:

2011-04-04

Om G5 Entertainment AB (publ) G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF