Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kvartalsrapport, januari-mars 2011

08:46 / 16 May 2011 G5 Entertainment Press release

PRESSRELEASE 2011-05-16

 • Koncernens intäkter för perioden uppgick till 9 548 tkr, vilket är en uppgång med 153 procent jämfört med 3 776 tkr för samma period 2010. Detta är i linje med den prognos som presenterats tidigare på 9,5 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2010 ökade koncernen sin omsättningstillväxt på årsbasis från 66 procent till 153 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden var 3 921 tkr, vilket är en förbättring med 203 procent mot 1 293 tkr för samma period 2010. Detta överensstämmer med den prognos som presenterats tidigare på 3,9 mnkr. Vinsten per aktie var 0,44 kronor under perioden. Detta resultat är i linje med den prognos som lämnats förut på 0,44 kronor.
 • Under första kvartalet 2011 hade koncernen ett positivt kassaflöde på 3 154 tkr. Kassareserverna uppgick till 7 963 tkr den 31 mars 2011. Koncernen visar alltjämt lönsamhet och växer med vinst.
 • Den 31 mars 2011 var koncernens omsättningstillgångar 13 409 tkr. Kortfristiga skulder: 5 416 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 7 993 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 2,48. Koncernen har inte några långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.
 • Ledningen räknar med en omsättning på 19 mnkr och ett rörelseresultat på 7,8 mnkr under perioden januari till juni 2011. Bidrag till vinst per aktie väntas bli 0,88 kr under perioden januari-juni 2011. Den här prognosen motsvarar en omsättningstillväxt på 132 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 162 procent jämfört med en omsättning på 8 206 tkr och ett rörelseresultat på 2 977 tkr från januari till juni 2010. Ledningen har inte presenterat några prognoser för perioden januari-juni 2011 förrän nu.
 • Under perioden januari till december 2011 håller ledningen fast vid den prognos som lämnats tidigare och förutser en omsättning på 45 mnkr, ett rörelseresultat på 16 mnkr och en vinst per aktie på 1,9 kronor. Denna prognos innebär en omsättningstillväxt på 100 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 78 procent jämfört med perioden januari till december 2010. Sannolikheten för att prognosen kommer att uppjusteras under de närmaste månaderna har emellertid ökat, då man inom koncernen har en rad lovande spel på gång som kommer att lanseras under resten av året. Ledningen uppdaterar prognosen för helåret efter utgången av det andra kvartalet, det vill säga i början av juli.
 • Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel jämfört med bara nio spel under 2009. Koncernen siktar på att släppa ytterligare 80 spel under 2011, däribland spel för Android. I slutet av 2009 bestod G5:s portfölj av 17 spel. Vid utgången av 2010 rymde portföljen 44 spel. Som en följd av 80 spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel i slutet av 2011.
 • När Mac App Store hade premiär den 6 januari 2011 lanserade G5 åtta Mac-spel i butiken: Virtual City, Supermarket Mania, Stand O'Food, Mahjongg Artifacts 1 och 2, Success Story och Paranormal Agency. Virtual City för Mac blev en global succé i Mac App Store och tog sig in bland de tio mest lönsamma spelen i den så kallade Grossing Game-kategorin på listorna i alla större länder: nr 7 i USA, nr 6 i Kanada, nr 3 i Storbritannien, Tyskland och Frankrike samt 2:a i Italien, 4:a i Spanien, 6:a i Sverige, 5:a i Australien och Japan, 7:a i Kina och 2:a i Ryssland.
 • I januari 2011 lanserade G5 Treasure Seekers 2: Enchanted Canvases för iPhone och iPad. iPad-versionen av spelet hamnade på sjätte plats av de mest lönsamma spelen i kategorin "Top Grossing" i Frankrike, plats sju i Storbritannien och en niondeplats i Tyskland. Dessutom tog det sig in bland topp 10 i kategorin pusselspel i alla länder där iPad App Store finns, och hörde till de hundra mest lönsamma spelen i alla länder som har tillgång till App Store.
 • Den 17 februari i år lanserade G5 Romance of Rome för iPhone och iPad. Spelet är utvecklat och publiceras av G5 Entertainment för iPhone och iPad under licens från Awem Studio - som är utvecklare till originalspelet för pc. iPad-versionen av spelet hamnade bland topp 10 av de mest lönsamma spelen i kategorin Grossing Game i 32 länder, bland annat i USA och flera större europeiska länder.
 • Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.Viktiga händelser efter periodens slut
 • G5 har nu avtal med fler än 15 av världens främsta utvecklingsstudior, och satsar på att ta deras bästa spel till marknaden. Samtidigt arbetar man också med flera egna originalspel som ska lanseras under 2011.
 • Från och med maj kommer G5 att släppa nya spel med jämna mellanrum, närmare bestämt i genomsnitt ett i veckan. Bland de spel som kommer att lanseras först finns succéer som Supermarket Mania 2, Jack of All Tribes, Stand O'Food 3, Treasure Seekers 3 och Treasure Seekers 4, Special Enquiry Detail. Inom kort är också många fler spel att vänta. G5 kommer sannolikt att lansera totalt 80 spel under 2011.Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporateFör ytterligare information kontakta: mailto: G5 Entertainment AB (publ)G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, IPAD, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF