Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Strategisk investering av Traction möjliggör nya tillväxtmöjligheter

08:26 / 4 July 2011 G5 Entertainment Press release

2011-07-04 PRESSRELEASE

(tidigare publicerad på engelska)

Styrelsen för G5 Entertainment kan i dag meddela att bolaget ingått ett avtal med investmentföretaget Traction AB (publ), om att G5 Entertainment skall emittera 580.426 nya aktier till en kurs om 21.50 SEK, motsvarande ett totalt belopp om 12.5 Mkr till Traction.

Vlad Suglobov, VD och styrelseledamot i G5 Entertainment, kommenterar affären "Möjligheterna som G5 Entertainment står inför är betydligt större än vad företaget är just nu. Även om bolaget visar en stark organisk tillväxt och kassaflödet är positivt så finns det en möjlighet att leverera ytterligare värden till aktieägarna genom att vara aggressivare. Av den anledningen har styrelsen valt att acceptera vad vi anser vara en relativt liten utspädning i syfte att resa kapital som skall öka bolagets intäkter och vinster. Då utvecklingscykeln för bolagets produkter ligger på mellan fyra och sex månader tror ledningen att det kommer att gå att se positiva effekter av investeringarna redan under 2011, med betydligt större påverkan på resultatet under 2012. Investeringen i nya spel kommer att ske över bolagets balansräkning, och kommer således inte att belasta resultaträkningen negativt. Ledningen är övertygad om att investeringen i nya produkter mer än väl kommer att kompensera för utspädningseffekterna redan under 2011."

Efter slutförandet av transaktionen, kommer styrelsen i G5 Entertainment AB kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att Peter Benson, direktör vid Traction, utses till ledamot av styrelsen i G5 Entertainment AB.

Peter Benson har tidigare arbetat som finansiell journalist på Dagens Industri, varit verksam som ägare och chefredaktör på tidningen Börsveckan samt grundat och varit VD för det privata investmentbolaget Pyr Invest AB.

Johan Wrang, styrelseledamot i G5 Entertainment kommenterar "Vi är glada att välkomna Traction som investerare i G5 Entertainment. De båda bolagen har likartade ledningsfilosofier, och investeringen kommer vid ett tillfälle när G5 vet hur bolaget skall använda sig av ytterligare kapital i syfte att öka intjäningsförmågan på ett aggressivt sätt. G5´s förlagsverksamhet och utveckling av spel växer precis som den underliggande marknaden för smart phones och speltabletter Företaget är sedan oktober 2006 listat i Sverige, och handlas sedan november 2008 på Aktietorget. Även om styrelsen anser att Aktietorget är en fantastisk plattform för entreprenörsledda företag så ser vi också fördelarna med att ta bolaget till den reglerade marknaden, och vi kan komma att fatta ett formellt beslut om detta redan under 2012. Vi är också glada att kunna välkomna Peter Benson i styrelsen då bolaget förbereder sig på denna förändring och arbetar för att stärka sin profil bland de svenska investerarna."

Peter Benson, direktör på Traction, kommenterar "Ibland stöter man på riktigt imponerande unga företag som har både en ypperlig ledning och betydande tillväxtmöjligheter. Jag är övertygad om att G5 är exakt ett sådant företag och att bolagets framtid är mycket lovande."

I syfte att genomföra transaktionen till marknadsmässiga villkor har emissionskursen baserats på den viktade genomsnittliga aktiekursen för den period om trettio handelsdagar som föregått undertecknandet av avtalet. När transaktionen slutförts, vilket beräknas ske senast den 1 augusti, kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8.000.000. Traction kommer efter emissionens slutförande att äga 7.26 procent av de utestående aktierna i G5 Entertainment AB. Bakgrunden till att styrelsen i G5 Entertainment har beslutat om en riktad emission i bolaget har varit att förse G5 Entertainment med expansionskapital på kort tid och till minimala kostnader. Emissionen görs med stöd av det bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 7 juni 2011.

Om Traction Traction är ett börsnoterat investmentföretag med ett kapital om 1,5 miljarder kronor och ägarintressen i både noterade och onoterade företag. Tractions ägarroll bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare. Tractions verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare. Metoden har utvecklats under Tractions mer än 30-åriga historia.

Om G5 Entertainment AB G5 Entertainment utvecklar och publicerar högkvalitativa nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, PC och portabla spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi.G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

För ytterligare information kontakta: G5 Entertainment: mailto: Traction: +46 706 301 366 mailto:

G5 Entertainment

Show as PDF