Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Uppdaterar prognoser för första halvåret och för helåret 2011

08:38 / 4 July 2011 G5 Entertainment Press release

Styrelsen för G5 Entertainment upprepar prognosen för perioden januari till juni 2011. Enligt prognosen bedöms bolaget omsätta 19 Mkr, med ett operativt rörelseresultat om 7,8 Mkr och redovisa en vinst per aktie om 0,88 kronor. Prognosen motsvarar en omsättningsökning om 132 % och en ökning av det operativa rörelseresultatet om 162 %. För perioden januari till juni 2010 uppgick omsättningen till 8.206 KSEK och det operativa rörelseresultatet till 2.977 KSEK.

Ledningen väljer att höja prognosen för helåret 2011 till en omsättning om 47 Mkr, motsvarande en ökning om 4 % jämfört med tidigare kommunicerad omsättningsprognos. Vinsten per aktier spås ligga kvar på 1,9 kronor. Prognosuppdateringen har justerats för det ökade antalet aktier som uppgår till 8.000.000 stycken efter avslutande av den riktade nyemissionen till Traction.

För närvarande är det svårt att lämna en exakt bedömning på de positiva effekter som kapitaltillskottet från Traction kommer att föra med sig för G5 under 2011, varför ledningen endast väljer att endast justera prognosen för helåret marginellt. I takt med att bolaget tillförs ytterligare kapital i verksamheten kommer ledningen att uppdatera prognoserna för framtiden.

Bolaget kommer att kommunicera resultatet för perioden januari till och med juni 2011 och uppdatera marknaden med en ny prognosuppdatering för helåret 2011 i den halvårsrapport som lämnas den 15 augusti 2011.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: www.g5e.swe/corporate. För ytterligare information kontakta: mailto:

2011-07-04

Om G5 Entertainment AB (publ) G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Andriod, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF