Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Halvårsrapport januari - juni 2011

08:29 / 15 August 2011 G5 Entertainment Press release

Januari-juni 2011 - sammanfattning

 • Koncernens intäkter för perioden uppgick till 19 142 tkr, vilket är en uppgång med 133 procent jämfört med 8 206 tkr för samma period 2010. Detta är i linje med den prognos som presenterats tidigare på 19 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2010 ökade koncernen sin omsättningstillväxt på årsbasis från 75 procent till 133 procent.
 • Rörelseresultatet för perioden var 7 762 tkr, vilket är en uppgång med 161 procent jämfört med 2 977 tkr för samma period 2010. Detta överensstämmer med den prognos som presenterats tidigare på 7,8 mnkr. Vinsten per aktie var 0,89 kronor under perioden. Detta resultat är i nivå med den prognos som lämnats tidigare på 0,88 kronor.
 • Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde på 2 068 tkr. Kassareserverna uppgick till 6 960 tkr den 30 juni 2011. Ett negativt kassaflöde under perioden april-juni berodde på ledningens insatser för att öka produktionen och lanseringen till ett spel i veckan. Detta fordrade större intern utvecklingskapacitet samt investeringar i ytterligare projekt och intellektuella rättigheter. Eftersom man i koncernen ackumulerade tillräckliga kassareserver under perioden januari till mars beslutade ledningen att det var dags att öka investeringarna i nya produkter för att säkerställa en starkare tillväxt under den andra halvan av 2011 samt under 2012. I fortsättningen avser ledningen att behålla balansen mellan tillräckliga kassareserver och aktiva investeringar för högre tillväxt.
 • Den 30 juni 2011 var koncernens omsättningstillgångar 13 066 tkr. Kortfristiga skulder: 4 647 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 8 419 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 2,8. Koncernen har inte några långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.
 • Ledningen räknar med en omsättning på 31 mnkr och ett rörelseresultat på 11 mnkr under perioden januari till september 2011. Bidrag till vinst per aktie väntas bli 1,26 kronor under perioden januari-september 2011. Den här prognosen motsvarar en omsättningstillväxt på 132 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 162 procent jämfört med en omsättning på 14 707 tkr och ett rörelseresultat på 5 841 tkr under perioden januari-september 2010. Ledningen har inte presenterat några prognoser för perioden från januari till september 2011 förrän nu. (1)
 • Under perioden januari till december 2011 håller ledningen fast vid den prognos som lämnats tidigare vilket innebär en omsättning på 47 mnkr, ett rörelseresultat på 16,5 mnkr och en vinst per aktie på 1,9 kronor. Denna prognos innebär en omsättningstillväxt på 106 procent och en förbättring av rörelseresultatet med 88 procent jämfört med perioden januari till december 2010. Ledningen kommer att uppdatera prognosen för helåret 2011 och lämna en prognos för 2012 efter utgången av det tredje kvartalet, det vill säga i början av oktober.
 • Maj och juni 2011 blev rekordmånader för koncernen i fråga om konsoliderade månatliga intäkter, och endast januari 2011 var ännu bättre. Ledningen räknar med att säsongsmässiga faktorer och rekordförsäljningen i januari fortsätter de närmaste åren, eftersom januari är den månad då användare världen över packar upp sina presenter och skapar en stark efterfrågan i digitalbutikerna som varar i ungefär en månad efter helgperioden.
 • Efter periodens slut satte koncernen nytt rekord för månadsomsättningen i juli, som överträffade maj, juni och januari 2011. Koncernens omsättning i augusti är nu på väg att bli bättre än juli månads omsättning.
 • Den 30 juni lanserade G5 sina första 5 spel för Android: Supermarket Mania, Stand O'Food, Success Story, Mahjong Artifacts, Mahjong Artifacts 2 som följdes av lanseringen av Paranormal Agency den 4 augusti. Dessa första 5 spel släpptes den sista dagen i det andra kvartalet och intäkterna från dem är således inte inräknade i resultatet för det andra kvartalet. G5:s intäkter från Android-spel ökar varje dag och blir snabbt jämförbara med koncernens intäkter från iOS. Ledningen anser att resultatet för spelen på den nya plattformen är tillfredsställande och räknar med att intäkterna från försäljningen av Android-spel så småningom kommer att stå för en betydande del av koncernens omsättning. I takt med att G5 lanserar fler spel på denna plattform kommer man att locka till sig en stor och trogen publik inom spelgenrerna Adventure och Time Management/Strategy. Ledningen planerar att på sikt lansera Android-versioner av alla spel i företagets portfölj.
 • Den 9 juni släpptes Jack of All Tribes för iOS. iPad-versionen av spelet tillhörde de 100 mest lönsamma spelen i Top Grossing Game-kategorin i alla länder där iPad App Store finns och knep bland annat förstaplatsen i denna kategori i Tyskland. Det hamnade också bland topp 10 i Top Grossing Game-kategorin i 33 länder, däribland Frankrike, Kina, Ryssland och Schweiz. Spelet laddades ned 400 000 gånger under de två första veckorna efter lanseringen.
 • Supermarket Mania 2 för iOS släpptes den 12 maj. iPad-versionen av spelet tog sig in bland topp 100 i kategorin Top Grossing Game i alla länder där iPad App Store finns och bland topp 10 i samma kategori i 26 länder. Spelet laddades ned drygt 500 000 gånger under de första två veckorna efter lanseringen.
 • Under det andra kvartalet 2011 har G5 också lanserat ett antal andra spel, däribland Stand O'Food 3 och Supermarket Management för Mac, Stand O'Food 3 för pc, Treasure Seekers 3 för iOS samt Dress Up Rush för iPad.
 • Under det andra kvartalet tecknade G5 ytterligare avtal om drygt 40 spel för iOS och Android och har nu kontrakt med världens 25 bästa utvecklingsstudior för casualspel.
 • Från och med maj släpper koncernen ett eller flera spel varje vecka och är därmed på väg att uppnå målet med 80 spellanseringar under 2011. Detta mål innebär att G5:s portfölj kommer att rymma fler än 120 spel i slutet av 2011.
 • G5 har öppnat ett marknadsföringskontor i San Francisco (Kalifornien, USA) och anställt marknadsdirektören Larissa McCleary, som tidigare arbetat för Kalifornienbaserade bolag som iWin, Playfirst och Leapfrog. Detta är ett led i företagets strategi för att göra G5 till en spelförläggare i världsklass med närvaro på alla nyckelmarknader. G5 har valt att placera sitt amerikanska kontor i San Francisco tack vare stadens utbud av erfaren arbetskraft och närheten till viktiga samarbetspartner som Apple och Google

G5 Entertainment

Show as PDF