Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Reviderad version - Riktad emission till Traction registerad

09:49 / 19 August 2011 G5 Entertainment Press release

(tidigare publicerad på engelska)

G5 Entertainment meddelar att den riktade nyemissionen till investmentbolaget Traction som tidigare har kommunicerats nu är registerad. I enlighet med det avtal som tecknades i början av juli 2011 har G5 Entertainment emitterat 580,426 aktier till Traction till en kurs om 21,50 SEK per aktie, till ett totalt belopp om 12,5 Mkr. Efter denna transaktion uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment till 8,000,000. Traction har därmed ett innehav som uppgår till 7,26 procent av de utestående aktierna i G5 Entertainment.

Den av ledningen i G5 Entertainment senast kommunicerade prognos för perioden januari till december 2011 tar hänsyn till den utspädning som denna transaktion medför, och prognosen om ett resultat om 1,9 SEK per aktie kvarstår. Enligt samma prognos kommer de sammanlagda intäkterna att uppgå till 47 Mkr och rörelseresultatet till 16,5 Mkr.

Om Traction

Traction är ett börsnoterat investmentföretag med ett kapital om 1,5 miljarder kronor och ägarintressen i både noterade och onoterade företag. Tractions ägarroll bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare. Tractions verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare. Metoden har utvecklats under Tractions mer än 30-åriga historia.

Om G5 Entertainment AB

G5 Entertainment utvecklar och publicerar högkvalitativa nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, PC och portabla spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi.G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment: s YouTube-kanal: www.youtube.com/g5enter G5: s Facebook-sida: www.facebook.com/g5games G5: s Twitter sida: www.twitter.com/g5games

Mer information om företaget finns på: mailto:www.g5e.se/corporate För ytterligare information kontakta: mailto:

2011-08-19

Om G5 Entertainment AB (publ) G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF