Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Helårsrapport, januari-december 2011

10:13 / 24 February 2012 G5 Entertainment Press release

 • Koncernens intäkter under perioden uppgick till 45 931 tkr (14 724 tkr under fjärde kvartalet, 12 065 tkr under tredje kvartalet, 9 594 tkr under andra kvartalet och 9 548 tkr under första kvartalet) vilket är en ökning med 101 procent jämfört med 22 822 tkr under samma period 2010. Det är dock 2 procent lägre än den prognos på 47 mnkr som lämnats tidigare.
 • Rörelseresultatet för perioden var 16 958 tkr (5 490 tkr för fjärde kvartalet, 3 706 tkr för tredje kvartalet, 3 841 tkr för andra kvartalet och 3 921 tkr för första kvartalet) vilket är en uppgång med 93 procent jämfört med 8 793 tkr under motsvarande period 2010. Resultatet är 3 procent bättre än den tidigare angivna prognosen på 16,5 mnkr. Vinsten per aktie (EPS) för perioden landar på 1,72 kronor, det vill säga 9 procent lägre än prognosen 1,90 kronor. Avvikelsen från EPS-prognosen 2011 beror på koncernens internationella struktur och olika skattesatser i olika jurisdiktioner samt på flera spelprojekt, studiokontrakt och royaltyuppgörelser. Denna struktur gör det svårt att förutsäga utdelningen av vinster mellan jurisdiktioner och ge en korrekt prognos för vinsten per aktie. Därför tänker ledningen vara mer försiktig i kommande EPS-prognoser. Prognosen för vinsten per aktie för helåret 2012 ligger dock kvar på 3,20 kronor.
 • Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde på 12 491 tkr. Kassareserverna uppgick till 17 513 tkr den 31 december 2011. Under perioden investerade bolaget aktivt för framtida tillväxt med målsättningen att lansera ett spel per vecka. I fortsättningen avser ledningen att behålla balansen mellan tillräckliga kassareserver, lönsamhet och aktiva investeringar för framtida tillväxt.
 • Den 31 december 2011 var koncernens omsättningstillgångar 29 191 tkr. Kortfristiga skulder: 6 518 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 22 673 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 4,5. Koncernen har inte några långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.
 • Ledningen räknar med en omsättning på 16 mnkr och ett rörelseresultat på 5 mnkr under perioden januari till mars 2012.
 • Företagsledningen bekräftar målsättningen för perioden januari-december 2012 som innebär en omsättning på 87 mnkr, ett rörelseresultat på 30 mnkr och en vinst per aktie på 3,20 kronor. Men detta är ett framåtblickande uttalande, och det faktiska resultatet kan bli både högre och lägre, beroende dels på hur det går för företagets spel, dels på vissa riskfaktorer som beskrivs närmare i denna rapport. Ledningen kommer att lämna en uppdatering av prognosen för perioden januari till december 2012 i rapporten för det första kvartalet som publiceras den 15 maj 2012.
 • I oktober lanserades Virtual City Playground - som är G5:s första satsning på freemium-affärsmodellen - på Iphone och Androidmarknaden. Virtual City Playground för Android fick snabbt fotfäste och tog sig uppåt på listorna världen över. Den 15 november nådde spelet #5 på listan över Top Grossing App i Sverige, #4 Top Grossing App i Frankrike, #1 Top Grossing Game i Italien #6 Top Grossing Game i Tyskland, #9 Top Grossing App i Storbritannien, #19 Top Grossing Game i USA och #2 Top Grossing App i Singapore. Spelet finns också med på de så kallade top grossing-listorna i flera andra länder runtom i världen. G5 fortsätter att utveckla Playground-konceptet med freemium-/sociala spel och har planer på regelbundna uppdateringar samt på att lansera flera spel i det här formatet.
 • Virtual City 2: Paradise Resort, uppföljaren till G5:s bästsäljande simulationsspel Virtual City, släpptes i Mac Appstore i oktober och klättrade snabbt på top grossing-listorna i Mac Appstore världen över.
 • G5 lanserade tolv spel i Amazon Appstore. Först ut var Kindle Fire från Amazon som började säljas i USA den 15 november. Ända sedan lanseringen och under hela helgperioden 2011 har sex till åtta av G5:s spel konstant legat i topp på listorna över de 100 mest köpta betalspelen i Amazon Appstore.
 • Virtual City Playground släpptes i Mac Appstore i december, och tog sig omedelbart rakt in top grossing-listorna i Mac Appstore världen över.
 • Spelen Fix-it-up: Kate's Adventure, Fix-it-up: World Tour, Kaptain Brawe och Youda Survivor för iOS lanserades i november och december.
 • Det preliminära datumet för den ordinarie bolagsstämman är den 19 juni 2011. Årsredovisningen för 2011 finns tillgänglig på företagets webbplats från den 24 maj 2012. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas för 2011.
 • Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • I januari och februari lanserade G5 spelen Magician's Handbook, Letters From Nowhere, Spirit of Wandering och Royal Trouble: Hidden Adventures för iOS. Royal Trouble: Hidden Adventures HD var en klar succé och blev ett av de tio mest nedladdade spelen i 73 länder. Dessutom hamnade det bland de tio bästa i top grossing-kategorin i 34 länder och bland topp hundra i samma kategori i 87 länder.
 • I februari presenterade G5 Virtual City Playground för Kindle Fire som kommer att lanseras via Amazon Appstore.
 • I februari meddelade G5 också att man har för avsikt att släppa sina spel på Barnes & Noble Nook-enheter i USA. Först på tur står G5:s bästsäljare Stand O'Food, Mahjongg Artifacts och Supermarket Mania.
 • Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger nu 40 miljoner.Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporateFör ytterligare information kontakta: mailto: G5 Entertainment AB (publ)G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Kindle Fire, Android, PC, Mac och bärbara spelkonsoler som Sony PSP och Nintendo DSi. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF