Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kvartalsrapport januari - juni 2012

08:25 / 15 August 2012 G5 Entertainment Press release

Januari-juni 2012 - sammanfattning * Koncernens intäkter för perioden är 36 082 tkr vilket är en uppgång med 89 procent jämfört med 19 142 tkr för samma period 2011. Det här är i linje med den prognos på 35 mnkr som tidigare presenterats.   * Ledningen ser en ökad säsongsmässighet i nedladdningar och försäljning. För detaljhandeln är det fjärde kvartalet oftast det bästa. Men i fråga om digitala nedladdningar är den perioden efter julledigheten, i januari och februari, och det är därmed det första kvartalet som påverkas mest positivt. Det beror på ett uppsving i fråga om den installerade basen av smarttelefonder och surfplattor efter helgperioden vilket leder till en ökad användning och fler nedladdningar och köp av appar. Under det andra kvartalet avtar den här effekten. Men trots säsongsmässigheten lyckades G5 uppnå en omsättning under andra kvartalet som var i linje med det första kvartalet.   * Rörelseresultatet för perioden är 9 405 tkr vilket är 21 procent bättre än 7 762 tkr för samma period 2011. Det här är i nivå med den tidigare offentliggjorda prognosen på 9 mnkr. Resultatet per aktie för perioden är 0.96 kronor.

* De lägre marginalerna under andra kvartalet är en följd av ledningens fortsatta arbete med att bygga företaget långsiktigt. Eftersom omsättningen för det andra kvartalet var ungefär i nivå med omsättningen för det första kvartalet har företaget fortsatt att stärka sina utvecklings- och kvalitetssäkringsteam och ökat satsningen på gratisspel som ska släppas under 2012 och 2013. Ledningen räknar med att en ökad omsättning under tredje och fjärde kvartalet kommer att kompensera för högre utgifter, och att man kommer att uppnå målet med en omsättning på 87 mnkr, ett rörelseresultat på 30 mnkr och en vinst per aktie på 3.20 kronor för helåret 2012.   * Under perioden hade koncernen ett negativt kassaflöde på 1 967 tkr. Kassareserverna uppgick till 15 556 tkr den 30 juni 2012.   * Den 30 juni 2012 var koncernens omsättningstillgångar 33 630 tkr. Kortfristiga skulder: 9 902 tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): 23 728 tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): 3.40. Koncernen har inga långfristiga skulder och en stark likviditetsposition.   * G5 fortsätter att satsa långsiktigt och behåller balansen mellan lönsamhet, kassaflöde och investeringar i långsiktig tillväxt. Kapitalanskaffningen på 12.5 mnkr i augusti 2011 har satsats i nya spelprojekt - både på licens från tredjepartsstudior och sådana som utvecklas internt av företaget. I takt med att dessa projekt färdigställs ska avräkningsbara royaltyförskott och kontraktsbetalningar regleras i väntan på att spelen lanseras. Mot bakgrund av ökad omsättning i företaget kontrollerar man kassaflödet genom att öka och minska investeringarna i nya spel. G5 har för avsikt att fortsätta att investera aktivt och låter kassaflödet vara negativt under de kommande två kvartalen för att sedan återgå till positivt kassaflöde som en följd av ökade intäkter från flera nya spellanseringar.   * Ledningen håller fast vid målet att bolaget inom ett par år ska ha en årlig omsättning på 300 mnkr och ett rörelseresultat på 100 mnkr. Man siktar också på att den långsiktiga genomsnittliga omsättningstillväxten ska ligga på samma nivåer som under 2010/2011.   * Under andra kvartalet släppte G5 en rad spel för iOS, Mac, Google Play, Kindle Fire och Nook. Till iOS-lanseringarna hör Lost Souls, Letters From Nowhere 2, Jane's Hotel 2 och Cross Worlds. Bland Kindle Fire-spelen finns Letters From Nowhere och Spirit of Wandering. Mac-lanseringar var i sin tur bland annat Royal Trouble och Spirit of Wandering. G5 började släppa sina spel på Nook-plattformen i mars 2012 och i slutet av det andra kvartalet hade man lanserat flertalet av företagets Android-spel på denna plattform.   * Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter periodens slut * I juni uppdaterades företagets första gratisspel Virtual City Playground med flera nya och efterlängtade funktioner. Resultatet blev nya försäljningsrekord i både juni och juli - 11 månader efter originallanseringen i augusti 2011. iPad-versionen av spelet har tagit sig till topp 10 på Grossing Game-listan i hundra länder världen över. G5 tänker nu utveckla spelet ytterligare på samtliga plattformar.

* Förutom ett stort antal casualspel i pipeline för lansering under 2012 och 2013 utvecklar man även en rad gratisspel som släpps i år och nästa år. Dessutom siktar man på att komplettera G5-portföljen med ytterligare gratisspel. G5 har nu kontraktsbaserade samarbeten med drygt 60 spelutvecklingsstudior runtom i världen. Dessa studior utvecklar casual- och gratisspel som G5 publicerar utöver de spel man utvecklar internt.   * Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger nu 60 miljoner.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate För ytterligare information kontakta: mailto:

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF