Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: G5 Entertainment AB har genomfört en riktad nyemission om 37.6 miljoner kronor.

08:27 / 30 January 2013 G5 Entertainment Press release

G5 Entertainment AB (G5) har genomfört en riktad nyemission om 800 000 nya aktier, motsvarande 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget före den riktade emissionen. Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 37.6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Det förelåg ett starkt intresse att delta i transaktionen och den riktade emissionen övertecknades.

Bolaget anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som primärt riktades till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen i den riktade emissionen var 47 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 2.3 procent till stängningskursen den 29 januari, 2013. Den riktade emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 8 000 000 aktier till 8 800 000 aktier samt att aktiekapitalet ökar från 800 000 kronor till 880 000 kronor.

Likviden från den riktade emissionen möjliggör att G5 kan kapitalisera på positiva framtidsutsikter inom marknaden för mobilspel och fortsätta att leverera stark tillväxt genom att öka antalet externa och interna utvecklingsprojekt samt att fokusera ytterligare på högkvalitativa "free-to-play"-spel.

Utöver den riktade emissionen har tre större aktieägare i G5, Wide Development Ltd., Proxima Ltd. och Purple Wolf Ltd., ("Huvudägarna") avyttrat en liten del av sina innehav för att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie inför notering på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har Huvudägarna avyttrat 450,000 aktier och följaktligen reducerat sitt sammanlagda innehav i G5 från 23.4 procent till 18.2 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter den riktade emissionen. Huvudägarna har ett långsiktigt engagemang till Bolaget och kommer att försätta vara investerare i G5 på lång sikt. Huvudägarna har ingått ett avtal med Carnegie Investment Bank om att inte sälja ytterligare aktier i företaget under de kommande nio månaderna.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen i G5 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om en riktad emission om högst 800 000 aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare i syfte att möjliggöra stark tillväxt och lansering av högkvalitativa spel framgent.

"G5 har skapat en skalbar affärsmodell på den snabbt växande marknaden för smartphones och tablets. Medan bolaget kan fortsätta att växa organiskt så finns det en möjlighet att uppnå högre tillväxt om man kan använda sig av externa resurser. För att tillvarata möjligheterna i marknaden har ledningen och styrelsen beslutat att ta in nytt kapital som skall användas för att expandera G5s spelportfölj bestående av högkvalitativa "unlockable"- och "free-to-play"-spel. Ledningen kommer fortsatt att ha ett långsiktigt engagemang till bolaget och anser att nuvarande aktieägare kommer att bli kompenserade för den extra utspädning som sker genom högre tillväxt under de kommande åren", säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment AB.

Leverans av nya aktier kommer initialt att faciliteras genom ett aktielåneavtal som upprättats mellan Carnegie Investment Bank och Huvudägarna.

Carnegie Investment Bank agerade finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Mer information om bolaget finns på: www.g5e.se/corporate För ytterligare information kontakta: invemailto:

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, och Nook tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

G5 Entertainment

Show as PDF