Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kvartalsrapport, Januari–September 2013

08:20 / 15 November 2013 G5 Entertainment Press release

Juli - September 2013

• Koncernens intäkter uppgick till 21 910 (24 157) kSEK under perioden, en minskning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år.
• Periodens rörelseresultat var -4 873 (6 796) kSEK.
• Resultatet per aktie före och efter utspädning var -0,41 (0,70) SEK.


Januari - September 2013

• Koncernens intäkter uppgick till 71 289 (60 239) kSEK under perioden, en ökning med 18% jämfört med motsvarande period föregående år.
• Periodens rörelseresultat var 8 456 (16 224) kSEK, en minskning med 48% jämfört med motsvarande period föregående år.
• Vinsten per aktie före och efter utspädning var 0,88 (1,66) kronor.

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

• För första gången översteg intäkterna från free-to-play-spel intäkterna från upplåsbara spel i företagets portfölj. För första gången översteg också antalet unika användare per dag av bolagets free-to-play-spel antalet unika dagliga användare av företagets upplåsbara spel.
• The Secret Society släpptes på Google Play och Amazon Kindle Fire.
• Antalet dagliga och månatliga användare av The Secret Society fortsatte att öka och spelet uppnådde #16 Top Grossing Game-ställning på iPad i USA.
• Virtual City Playground och The Secret Society fick ett antal uppdateringar med nytt innehåll och nya spelfunktioner för spelarna.
• Som tidigare kommunicerats fulltecknades årets optionsprogram av ledning och nyckelpersoner. Lösenpriset är 127,45 Kr, och teckningsoptionerna kan utnyttjas under 2016.
• I enlighet med beslut av styrelsen i G5 i början av 2013, har bolaget ansökt om notering på Nasdaq OMX Stockholm. Förberedelserna för en notering pågår, t.ex. införandet av strukturer såsom ett revisionsutskott för att följa den svenska koden för bolagsstyrning. Slutförandet av sådana förberedelser är en förutsättning för att den kommande noteringen.

Viktiga händelser efter periodens slut

• Det totala antalet nedladdningar av G5s spel (oräknat uppdateringar) överstiger 125 miljoner.
• Fortsatt framgång för The Secret Society i samband med Halloween-uppdateringen. Uppdateringen mottogs positivt av spelarna och förde spelet till en högre basnivå under november.


Ytterligare frågor:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjongg Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

Se hela rapporten från G5 Entertainment

Show as PDF