Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

KORRIGERAD Delårsrapport januari - september 2013

08:53 / 19 November 2013 G5 Entertainment Press release

G5 Entertainment: Delårsrapport januari - september 2013 - Korrigerad version

 

Se hela rapporten från G5 Entertainment

Korrektion av summeringsfel i delårsrapporten för januari-september 2013

I den delårsrapport bolaget nyligen publicerat förekommer ett summeringsfel i moderbolagets balansräkning. Det är moderbolagets Summa eget kapital och skulder som inte summerar de ingående beloppen korrekt. En korrigerad delårsrapport finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.g5e.com/corporate.
I den svenska versionen av rapporten har också några mindre redaktionella textjusteringar gjorts, som inte bedöms ha någon betydelse för tolkningen.

Ytterligare frågor:
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173


G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjongg Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

Show as PDF