Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kvartalsrapport, januari–juni 2013, sv

08:51 / 15 August 2013 G5 Entertainment Press release

G5 Entertainment: Kvartalsrapport, januari-juni 2013

 

Se hela rapporten från G5 Entertainment

Finansiell och operativ information

April-Juni 2013

• Koncernens intäkter uppgick till 21 822 (18 694) kSEK under perioden, en ökning med 17% jämfört med motsvarande period föregående år.

• Periodens rörelseresultat för perioden var 4 524 (3 652) kSEK, en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet per aktie var 0,37 (0,38) SEK.

• Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital om 7 120 (4 008) kSEK och ett negativt kassaflöde på 5 314 (3 075) kSEK.

• Vid årsstämman som avhölls den 19 juni i Stockholm valdes Petter Nylander till ny styrelseordförande.

• G5s framgångsrika free-to-play-spel The Secret Society och Virtual City Playground fick nya uppdateringar och fortsatte leverera hög lönsamhet. The Secret Society etablerat sig i Top 50 Grossing Games i USA på iPad och blev gruppens mest inkomstbringande spel på en kontinuerlig basis.

• I juni släpptes The Secret Society på Google Play och vann omedelbart en stor användarskara. Spelet blev snart det mest inkomstbringande spelet i G5s Android-portfölj på en kontinuerlig basis.

• De upplåsbara spel som släppts under andra kvartalet inkluderar Special Enquiry Detail: Engaged to Kill och Where Angels Cry. Höjdpunkterna bland upplåsbara spel som släppts efter utgången av perioden är Twin Moon och Dreamscapes: the Sandman.

• G5 släppte sina två första upplåsbara spelen på Windows 8-plattformen: Supermarket Mania 2 och Stand O'Food 3. Båda spelen gick in bland de 10 mest nedladdade spelen i Windows 8-butiken i USA.

Januari-Juni 2013 (sex månader)

• Koncernens intäkter uppgick till 49 379 (36 082) kSEK under perioden, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är i linje med den preliminära siffra på på 49 MSEK som kommunicerats tidigare.

• Periodens rörelseresultat för perioden var 13 329 (9 405) kSEK. Det är en förbättring med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie var 1,32 (0,96) kronor. Resultatet är något under den preliminära siffra på 14 MSEK som kommunicerats tidigare.

• Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital om 14 835 (11 868) kSEK och ett positivt kassaflöde på 25 680 (-1 967) kSEK. Kassareserverna uppgick till 39 613 (15 556) kSEK den 30 juni 2013.

• Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på iOS och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) passerade 100 miljoner tidigt 2013.

• I januari beslöt styrelsen i G5 Entertainment att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra halvan av 2013.

• Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om 800 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget före emissionen.


För ytterligare information

Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.se
Odd Bolin, Finansdirektör, +46 70 428 3173


Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, Nook och Windows 8 tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Se hela rapporten från G5 Entertainment Läs mer om G5 Entertainment

Publicerat: 2013-08-15 08:48:01

Show as PDF