Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Optionsprogram 2013 fulltecknat

11:37 / 24 September 2013 G5 Entertainment Press release

Vid ordinarie bolagsstämma i G5 Entertainment AB ("G5") som hölls den 19 juni 2013 beslutades att emittera högst 176 000 teckningsoptioner till chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen under 2013. Styrelsen för G5 har sedan beslutat att avsätta totalt 165 000 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 11 000 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl. Dessa 165 000 teckningsoptioner har nu blivit fulltecknade. Styrelseledamöter med undantag av verkställande direktören hade inte rätt att teckna.

Följaktligen kommer G5 Entertainment AB att emittera 165 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 127,45 Kr. Perioden för optionerna är 3 år och 3 månader, och det kommer att vara möjligt att utnyttja optioner efter 3 år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer upp till 165 000 aktier att utfärdas, vilket motsvarar ungefär två procent av det totala antalet utestående aktier.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.
För ytterligare information kontakta Odd Bolin, finansdirektör, odd.bolin@g5e.com

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iPhone, iPad, Android, Mac, Kindle Fire, Nook och Windows 8 tablets. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Se nyheten från G5 Entertainment