Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Delårsrapport januari - september 2014

08:00 / 31 October 2014 G5 Entertainment Press release

PRESSMEDDELANDE 2014-10-31 08:00

Juli - september 2014
 •      Koncernens intäkter för perioden är 44 653 (21 910) kSEK, en ökning med 104% jämfört med samma period föregående år.
 •      Rörelseresultatet för perioden är -846 (-4 637) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 1 966 kSEK.
 •      Resultatet efter skatt för perioden är -2 209 (-3 595) kSEK.
 •      Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är -0,25 (-0,41) SEK.
 •      Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 7 527 (-5 231) kSEK.
 •      Periodens resultat påverkas av nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare med 2 443 kSEK.
Januari - september 2014
 •      Koncernens intäkter för perioden är 124 399 (71 289) kSEK, en ökning med 74% jämfört med samma period föregående år.
 •      Rörelseresultatet för perioden är 6 663 (8 692) kSEK. Exklusive nedskrivningar och omlistningskostnader var rörelseresultatet 10 884 kSEK.
 •      Resultatet efter skatt för perioden är 3 559 (7 635) kSEK.
 •      Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,40 (0,88) SEK.
 •      Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 5 349 (-13 693) kSEK. Detta inkluderar arvoden om 1 778 kSEK till rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.
 •      Periodens resultat påverkas av nedskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter och förskott till externa utvecklare med 2 443 kSEK.
Väsentliga händelser under perioden
 •      G5 har under kvartalet visat stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
 •      Intäkter från free-to-play-spel växte 147% jämfört med 13Q3, och stod för 77% av de totala intäkterna under 14Q3 (54% under 13Q3).
 •      Intäkterna från upplåsbara spel var något lägre än 14Q2 men stabila.
 •      Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 180 miljoner.
 •      Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.
Viktiga händelser efter periodens slut
 •      I affärsmodellen för free-to-play-spel, kan bolagets ökade marknadsföringskostnader balansera inflödet av nya användare under "lågsäsong" i de digitala butikerna och påskynda rekryteringen av nya användare under "högsäsong". Under 14Q3 och efter periodens slut har många nya bra smarta telefoner och surfplattor tillkännagivits och/eller lanserats på marknaden i tid för jul- och nyårshelgerna, vilket bör gynna den installerade basen av enheter som G5s spel siktar på. Med den nya högre nivån på marknadsföringskostnader och med nya speluppdateringar och nya spel på väg ut, ser ledningen fram emot 14Q4 och 15Q1, historiskt sett årets bästa kvartal.
 •      Företaget fortsätter att arbeta med nya free-to-play-spel, med målet att ha mer än 10 free-to-play-spel i portföljen före 2015. De flesta nya spel som är planerade att komma ut innan årsskiftet ägs av G5 och utvecklas antingen internt eller med hjälp av externa underleverantörer.
 •      Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjong Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/