Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om teckningsoptioner till ledande befattningshavare

08:00 / 19 November 2014 G5 Entertainment Press release

2014-11-19 PRESSMEDDELANDE 

Kallelse har idag utfärdats till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Stämman hålls fredagen den 19 december 2014 kl. 14.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2014 (avstämningsdag är lördagen den 13 december 2014), dels - senast torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post egm@g5e.se.

Syftet med den extra bolagsstämman är att besluta om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Den fullständiga kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, http://www.g5e.se/corporate. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 onsdagen den 19 november 2014. 

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjong Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/