Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: G5 skriver av aktiverade utvecklingskostnader för upplåsbara spel

08:28 / 10 February 2014 G5 Entertainment Press release

Som en del av övergången till free-to-play-spel (F2P), och som en konsekvens av den föränderliga marknaden för upplåsbara spel, har styrelsen i G5 Entertainment AB beslutat att skriva av 15,6 MSEK av aktiverade utvecklingskostnader och förskott till externa utvecklare. Detta baseras på ledningens bedömning av portföljen av upplåsbara spel. Avskrivningen motsvarar mer än 50% av de totala aktiverade utvecklingskostnaderna och förskotten för upplåsbara spel. Avskrivningen har ingen likviditetseffekt, och koncernens likviditet är fortsatt stark.

Vlad Suglobov, VD, kommenterar:

"Efterfrågan på upplåsbara spel på marknaden sjönk kraftigt under det första halvåret 2013. Även med hänsyn tagen till en vändning i Q4 2013 då intäkterna från G5s portfölj av upplåsbara spel ökade månad för månad, var resultaten för flera enskilda spel fortsatt svaga. Koncernens regelbundna utvärdering av sin spelportfölj (nedskrivningsprövning) indikerade ett behov av nedskrivning av ett antal sådana spel. Styrelsen har därför beslutat att aktivt skriva ner dessa underpresterande spel, för totalt 10 MSEK.

De nya marknadsförutsättningarna för upplåsbara spel har också gett ledningen skäl att se över spel under utveckling, och avsluta ett antal upplåsbara spel på väg till marknaden, för att istället fokusera resurserna på F2P-spel. Detta resulterar i en nedskrivning om 5,6 MSEK.

Dessa nedskrivningar påverkar aktiverade utvecklingskostnader och förskott till externa utvecklare på balansräkningen, och har ingen likviditetseffekt. Koncernens likviditetsposition är fortsatt stark, och tillräcklig för att fortsätta att investera i tillväxt och utveckling av F2P-spelportföljen. Även om ytterligare nedskrivningar i framtiden inte kan uteslutas, beroende på utvecklingen för portföljen av återstående upplåsbara spel, så gör den förbättrade försäljningen av de återstående upplåsbara spelen och den högre kvaliteten på dessa spel att denna risk minskar.

G5s styrelse har valt att ta dessa kostnader nu som en del av den pågående övergången från upplåsbara spel till F2P-spel. Koncernens portfölj av F2P-spel har visat mer än 300% intäktstillväxt i Q4 2013 jämfört med motsvarande period föregående år, och F2P-spel stod för över 60 % av företagets intäkter under kvartalet. Tack vare den enastående utvecklingen för F2P-spel så har bolaget ökat de totala intäkterna med ungefär 39% under Q4 2013 jämfört med motsvarande period föregående år, och satt nya intäktsrekord både i december månad och för hela kvartalet."

Helårsrapporten 2013 kommer att publiceras den 24 februari 2014.

Ytterligare frågor:Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Kindle Fire, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O’Food och Mahjongg Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/