Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Utdelningspolicy och finansiella mål

13:48 / 25 April 2014 G5 Entertainment Press release

Styrelsen för G5 Entertainment AB har den 24 april 2014 antagit följande utdelningspolicy och finansiella mål.

G5 Entertainment utdelningspolicyG5 Entertainment är verksamt på en marknad som växer snabbt, och för att dra nytta av denna tillväxt, avser bolaget att fortsätta återinvestera vinster i aktiviteter som främjar organisk tillväxt, till exempel produktutveckling och marknadsföring. Framtida utdelningar kommer att bero av G5 Entertainments framtida resultat, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, och allmänna finansiella ställning. Dessutom kan investeringar i förvärv som en del av bolagets tillväxtstrategi påverka nivån på framtida utdelningar. Även om styrelsen inte har någon anledning att tro att utdelning enligt denna policy inte kommer att göras i framtiden, finns det ingen garanti för att någon årlig utdelning faktiskt kommer att betalas, och inte heller kan det finnas några garantier för vilket belopp som betalas ett visst år.
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2014 att ingen utdelning lämnas för 2013.

G5 Entertainment finansiella målMarknaden för mobila vardagsspel fortsätter att växa snabbt, och G5 Entertainment avser att fortsätta att öka intäkterna i linje med eller snabbare än marknaden.
Investeringar i aktiviteter som främjar den organiska tillväxten kan emellanåt ha en negativ effekt på rörelsemarginalen, men företaget siktar på att uppnå en rörelsemarginal på 30% över tiden.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

Om G5 Entertainment AB (publ)

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iOS, Android, Kindle Fire, Mac och Windows 8-enheter. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätt att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som The Secret Society, Virtual City, Special Enquiry Detail, Supermarket Mania, Stand O 'Food, och Mahjongg Artifacts, och arbetar med att utveckla nya spel och lansera etablerade spel till nya spelplattformar.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/