Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: G5 Entertainment godkänt för notering på NASDAQ OMX Stockholm

08:00 / 9 June 2014 G5 Entertainment Press release

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt en ansökan om notering av G5 Entertainment ABs (publ) (”G5 Entertainment” eller ”Bolaget”) aktier på NASDAQ OMX Stockholm, small cap-listan. Första dag för handel är beräknad till den 10 juni 2014.

En notering på NASDAQ OMX Stockholm innebär att handeln med Bolagets aktie på Aktietorget upphör. Sista dag för handel på Aktietorget förväntas bli den 9 juni 2014. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen och aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, G5EN. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen.

G5 Entertainment har utvecklat en affärsmodell som är både framgångsrik och skalbar, vilket speglas i Bolagets historik. Tillsammans med underliggande drivkrafter och aktuella trender inom mobilspelsmarknaden ser Bolaget positivt på framtiden.

Noteringen kommer att ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolagets styrelse tror att börsnoteringen kommer leda till ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, utvecklare och konsumenter. Fortsättningsvis kommer den bredare institutionella investerarbasen på NASDAQ OMX Stockholm att förbättra förutsättningarna för Bolaget att attrahera kapital till en lägre kostnad, om externt kapital skulle behövas.

Ett prospekt för noteringen kommer att offentliggöras den 10 juni 2014 och hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.g5e.com.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Odd Bolin, CFO, +46 70 428 3173

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O’Food och Mahjongg Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/