Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Senareläggning av optionsprogram

07:30 / 21 July 2014 G5 Entertainment Press release

2014-07-21 PRESSMEDDELANDE

Styrelsen för G5 Entertainment AB (G5) har beslutat att skjuta upp utgivandet av nya teckningsoptioner till anställda som beslutades vid årsstämman den 20 maj.

Styrelsen har konstaterat att med tanke på utvecklingen av priset på G5s aktie sedan årsstämman, så har villkoren för emissionen blivit sådana att dess syfte, nämligen att erbjuda nyckelpersoner ett attraktivt och prisvärt incitament att bidra till bolagets långsiktiga framgång, inte kommer att uppnås som tänkt.

Styrelsen har för avsikt att återkomma med ett nytt förslag till emission av teckningsoptioner med uppdaterade villkor, för aktieägarna att godkänna senare under hösten.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjong Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/