Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror april-juni 2014

08:00 / 7 July 2014 G5 Entertainment Press release

2014-07-07 PRESSMEDDELANDE

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden april till juni 2014 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter* om ca 40 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 83% jämfört med motsvarande kvartal 2013.

* G5 rapporterar intäkter netto, exklusive avgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-juni 2014 kommer att publiceras den 15 augusti 2014.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjong Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/