Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror oktober-december 2014

07:30 / 5 January 2015 G5 Entertainment Press release

2015-01-05 PRESSMEDDELANDE 

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2014 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter* om ca 54 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 88% jämfört med motsvarande kvartal 2013.

För helåret 2014 prognosticerar G5 intäkter* om ca 178 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 78% jämfört med 2013.

* G5 rapporterar intäkter netto, exklusive avgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset.

Koncernens bokslutskommuniké för perioden januari-december 2014 kommer att publiceras den 24 februari 2105. 

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som The Secret Society, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O'Food och Mahjong Artifacts. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/