Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror juli-september 2015

08:47 / 6 October 2015 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 96 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 50 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2014.

För delårsperioden januari till september 2015 prognosticerar G5 intäkter om cirka 283 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 59 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2014.

Från och med det första kvartalet 2015 rapporterar G5 intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt. Rapporterad intäkt för Q3 2014 var 45 MSEK.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-september 2015 kommer att publiceras den 6 november 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society och Supermarket Mania. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/