Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari-september 2015

08:35 / 6 November 2015 G5 Entertainment Press release

Juli - september 2015
  • Koncernens intäkter för perioden var 96,1 (63,8) MSEK, en ökning med 51 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden var 4,7 (-0,8) MSEK. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar på 4,5 (1,5) MSEK, justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 9,2 (0,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (-2,2) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,36 (-0,25) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -0,1 (7,5) MSEK.
  • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 2,7 miljoner, en ökning med 55 procent jämfört med samma period i föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 105,2 tusen, en ökning med 37 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 30,3 USD, en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Intäkter från free-to-play spel ökade med 79 procent jämfört med det tredje kvartalet 2014 och stod för 89 procent (75) procent av de totala intäkterna.

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iOS, Android, Kindle Fire, Mac och Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Farm Clan™ , Survivors: The Quest™, Mahjong Journey™, The Secret Society®, Virtual City® och Special Enquiry Detail® och Supermarket Mania®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/