Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Optionsprogram 2014 fulltecknat

07:45 / 17 February 2015 G5 Entertainment Press release

2015-02-17 PRESSMEDDELANDE

Vid extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB ("G5") som hölls den 19 december 2014 beslutades att emittera högst 176 000 teckningsoptioner till chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsen för G5 har sedan beslutat att avsätta totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl. Dessa 157 500 teckningsoptioner har nu blivit fulltecknade. Styrelseledamöter med undantag av verkställande direktören hade inte rätt att teckna.

Följaktligen kommer G5 Entertainment AB att emittera 157 500 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 83,33 Kr. Priset för optionerna är 0,40 Kr. Perioden för optionerna är 3 år och 3 månader, och det kommer att vara möjligt att utnyttja optioner efter 3 år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer upp till 157 500 aktier att utfärdas, vilket motsvarar ungefär två procent av det totala antalet utestående aktier.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Supermarket Mania, och andra. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/