Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Kallelse till årsstämma

15:00 / 16 April 2015 G5 Entertainment Press release

2015-04-16 PRESSMEDDELANDE 

Kallelse har idag utfärdats till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Årsstämman hålls onsdagen den 20 maj 2015 kl. 16.30 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015, dels - senast tisdagen den 19 maj 2015, helst före kl. 16.00, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, per telefax +46 84 1111 65 eller per e-post agm@g5e.se.

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.g5e.se/corporate. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress. 

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Supermarket Mania och andra. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/