Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror januari-mars 2015

07:30 / 7 April 2015 G5 Entertainment Press release

2015-04-07 PRESSMEDDELANDE

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden januari till mars 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om ca 96 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 72% relativt jämförbara siffror motsvarande kvartal 2014. Med början Q1 2015 kommer G5 att rapportera intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt. Rapporterad intäkt för Q1 2014 var 39 MSEK.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-mars 2015 kommer att publiceras den 8 maj 2015.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Supermarket Mania och andra. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/