Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari-mars 2015

07:30 / 8 May 2015 G5 Entertainment Press release

2015-05-08 07.30 PRESSMEDDELANDE 

Januari - mars 2015
Koncernens intäkter för perioden är 97 551 (55 873) kSEK, en ökning med 75% jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet för perioden är 4 526 (5 156) kSEK.
Resultatet efter skatt för perioden är 2 142 (4 029) kSEK.
Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden är 0,24 (0,46) SEK.

Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden är 4 950 (7 187) kSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet
G5 har under första kvartalet visat fortsatt stark och lönsam tillväxt, och har genererat rekordhöga månatliga och kvartalsvisa intäkter.
Intäkter från free-to-play-spel växte 125% jämfört med 14Q1, och stod för 85% av de totala intäkterna under 15Q1 (66% under 14Q1).
Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 210 miljoner.
Gruppen fortsatte att arbeta med att förbättra de befintliga free-to-play-spelen i sin portfölj och att arbeta på nya free-to-play-spel.

Efter den extra bolagsstämman den 19 december 2014 beslöt styrelsen för G5 att erbjuda totalt 157 500 teckningsoptioner till nuvarande anställda och behålla 18 500 teckningsoptioner för potentiella nyrekryteringar, o dyl.

Viktiga händelser efter periodens slut
Stefan Wikstrand har utsetts till ny finanschef. Han börjar sin tjänst den 1 juli. Stefan Wikstrand tar över efter Odd Bolin, som lämnar G5. Efter studier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade han fem år inom revision på MGI Revideco AB och KPMG. Sedan 2010 har Stefan Wikstrand arbetat på TradeDoubler AB som Group Financial & Business Controller. Under sin tid på TradeDoubler har Stefan arbetat med alla aspekter av att leda ekonomifunktionen vid ett internationellt börsnoterat bolag. Stefan Wikstrand är 34 år gammal.
G5 Entertainment har tecknat avtal med utvecklaren av spelet Brave Tribe att förvärva samtliga immateriella rättigheter och tillgångar i spelet. Köpeskillingen kommer att finansieras från G5s kassaflöde. G5 Entertainment publicerade ursprungligen spelet som ett 3:e-partsspel, och lanserade det på iOS, Android, och i Amazons digitala butiker.

Koncernens kontor i Kharkov fortsätter sin verksamhet som vanligt. Det är koncernens policy att hålla backuper av kritisk källkod och annan material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-baserade enheter, och överföra pengar till dotterbolag endast vid behov. 

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society, Supermarket Mania och andra. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/