Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari-juni 2015

07:30 / 24 July 2015 G5 Entertainment Press release

April - juni 2015
 • Koncernens intäkter för perioden var 89 465 (58 021) kSEK, en ökning med 54 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat för perioden var 2 155 (2 352) kSEK.
 • Resultat efter skatt för perioden var 461 (1 739) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden var 0,05 (0,20) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden var -7 051 (-9 365) kSEK.
Januari - juni 2015
 • Koncernens intäkter för perioden var 187 017 (113 894) kSEK, en ökning med 64 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat för perioden var 6 682 (7 509) kSEK.
 • Resultat efter skatt för perioden var 2 604 (5 768) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden var 0,30 (0,66) SEK.
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten under perioden var -2 101 (-2 178) kSEK.
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • Intäkter från free-to-play-spel växte med 87 procent jämfört med det andra kvartalet 2014 och stod för 87 (72) procent av de totala intäkterna.
 • Det ackumulerade antalet nedladdningar av koncernens spel (inte inräknat uppdateringar) nådde 220 miljo-ner.
 • Efter årsstämman den 22 maj 2015 beslöt styrelsen att erbjuda 145 000 optioner till nuvarande anställda.
 • G5 Entertainment har tecknat ett avtal med utvecklaren av spelet Brave Tribe att förvärva samtliga immateri-ella rättigheter och tillgångar till spelet. G5 Entertainment publicerade ursprungligen spelet som ett tredje-partsspel och lanserade det på iOS, Android och i Amazons digitala butiker. Köpeskillingen kommer att fi-nansieras från G5s kassaflöde.
 • Stefan Wikstrand har utsetts till finanschef och vice VD. Stefan påbörjade sin anställning den 1a juni 2015. Stefan är 34 år gammal och hans senaste position var på Tradedoubler AB (publ).

Viktiga händelser efter periodens slut

I det tredje kvartalet har ledningen minskat investeringarna i användarförvärv för att påvisa antagandet att omsättningen är stabil och att tillväxten fortsätter. Medan planen för det tredje kvartalet är att arbeta med en lägre budget för användarförvärv kan detta förändras om ledningen ser att nylanserade spel motiverar en in-vestering i användarförvärv.

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society och Supermarket Mania. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/