Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror april-juni 2015

08:30 / 6 July 2015 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden april till juni 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 89 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 53% relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2014.

För delårsperioden januari till juni 2015 prognosticerar G5 intäkter om cirka 187 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 64% relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2014.

Från och med det första kvartalet 2015 rapporterar G5 intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt. Rapporterad intäkt för Q2 2014 var 41 MSEK.

Koncernens delårsrapport för perioden januari-juni 2015 kommer att publiceras den 24 juli 2015.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments portfölj rymmer populära vardagsspel som Survivors: The Quest, Mahjong Journey, The Secret Society och Supermarket Mania. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/