Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2016

Juli - september 2016
Koncernens intäkter för perioden var 126,5 (96,1) MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregåend...

08:35 / 3 Nov G5 Entertainment Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 11 aug 2016.
Till ordförand...

11:15 / 11 Aug G5 Entertainment Press release

Delårsrapport januari - juni 2016

April - juni 2016
Koncernens intäkter för perioden var 104,5 (89,5) MSEK, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående ...

08:35 / 27 Jul G5 Entertainment Press release

Rättelse preliminära försäljningssiffror

I pressreleasen för prognosticerade försäljningssiffror som släpptes 6 juli 2016 var siffran för kvartalets omsättning felaktig. Omsättning för de...

08:10 / 7 Jul G5 Entertainment Press release

Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 19 maj 2016.
Till ordförande vid stäm...

09:00 / 20 May G5 Entertainment Press release

Delårsrapport januari - mars 2016

Koncernens intäkter för perioden var 101,2 (97,6) MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet har ...

08:35 / 9 May G5 Entertainment Press release

Kallelse till årsstämma

Kallelse har idag utfärdats till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Årsstämman hålls torsdagen den 19 maj 2016 kl. 16.30 ...

08:30 / 20 Apr G5 Entertainment Press release

Uppdaterad finansiell kalender för 2016

G5 Entertainment AB (publ) har uppdaterat sin finansiella kalender för 2016 enligt följande:
Delårsrapport januari-mars 2016: 9 maj 2016 ...

08:15 / 5 Apr G5 Entertainment Press release

Bokslutskommuniké 2015

Oktober - december 2015
Koncernens intäkter för perioden var 101,3 (82,2) MSEK, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregåe...

08:35 / 23 Feb G5 Entertainment Press release