Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror oktober-december 2015

08:30 / 5 January 2016 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2015 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 100 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 21 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2014.

För helåret 2015 prognosticerar G5 intäkter om cirka 383 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 47 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2014.

Från och med det första kvartalet 2015 rapporterar G5 intäkter inklusive kommissionsavgifter till de digitala butikerna som distribuerar koncernens spel. Dessa avgifter kan uppgå till 30% av slutanvändarpriset. Jämförelsesiffran för 2014 har korrigerats på motsvarande sätt. Rapporterad intäkt för Q4 2014 var 58 MSEK.

Koncernens bokslutskommuniké för 2015 kommer att publiceras den 23 februari 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för iOS, Android, Kindle Fire, Mac och Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Farm Clan™ , Survivors: The Quest™, Mahjong Journey™, The Secret Society®, Virtual City® och Special Enquiry Detail® och Supermarket Mania®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/